Yayınlanma Tarihi: 12 Mayıs 2020 Salı

Üniversitemiz Eğitim Birimlerine Öğretim Üyesi Alınacaktır

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi” kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla aşağıda belirtilen sayıda “Öğretim Üyesi” alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibariyle 15 (on beş) gün ile sınırlıdır.

Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup, adayların;

Başvuru Dosyası;

- Başvuru dilekçe ekinde; (http://cdn.hitit.edu.tr/personel/files/87727_2005100009375.docx adresinde bulunan dilekçe doldurularak yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir.)

- Özgeçmiş,

- Akademik Faaliyet Puan Tablosu (http://cdn.hitit.edu.tr/hitit/files/70047_1907221309116.pdf)

- Yayın Listesi,

- 6 (altı) adet fotoğraf,

- Nüfus Cüzdanı Sureti,

- Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

- Adli Sicil Kaydı,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini içeren dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına 6 adet bilimsel dosya ile birlikte şahsen veya kargo ile müracaat etmeleri gerekmektedir.


Bilimsel Dosyanın İçeriği: 

1- Özgeçmiş, 

2- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi,

3- Akademik faaliyet puan tablosu (akademik faaliyet puan tablosu, aday tarafından her sayfası paraflı ve son sayfası imzalı şekilde eksiksiz doldurulması gerekmektedir.), 

4- Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, 

5- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosya ve bu dosyalardaki dokümanların tamamı PDF formatında Flash Bellek’e aktarılarak oluşturulacaktır. 

Not: Başvuru Dosyası ve Bilimsel Dosyalar ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya kargo ile müracaat etmeleri gerekmektedir, Kargoda oluşabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Başvuru adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Çevre Yolu Bulvarı No:10        19030  ÇORUM

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup, adayların;

Başvuru Dosyası;

- Başvuru dilekçe ekinde;  (http://cdn.hitit.edu.tr/personel/files/87727_2005100009375.docx  adresinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- 6 (altı) adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği,

- Adli Sicil Kaydı,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini içeren dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına 4 adet bilimsel dosya ile birlikte şahsen veya kargo ile müracaat etmeleri gerekmektedir.


Bilimsel Dosyanın İçeriği: 

1- Özgeçmiş, 

2- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi,

3- Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, 

4- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ve bu dosyalardaki dokümanların tamamı PDF formatında Flash Bellek’e aktarılarak oluşturulacaktır. 

Not: Başvuru Dosyası ve Bilimsel Dosyalar ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya kargo ile müracaat etmeleri gerekmektedir, Kargoda oluşabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Başvuru adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Çevre Yolu Bulvarı No:10        19030  ÇORUM

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların;

Başvuru Dosyası;

- Başvuru dilekçesi ekinde;  (http://cdn.hitit.edu.tr/personel/files/87727_2005100009375.docx adresinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Akademik Faaliyet Puan Tablosu (http://cdn.hitit.edu.tr/hitit/files/70047_1907221309116.pdf)

- Yayın Listesi

- 6 (altı) adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği,

- Adli Sicil Kaydı,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini içeren dosyayı 4 adet bilimsel dosya ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya kargo ile müracaat etmeleri gerekmektedir.


Bilimsel Dosyanın İçeriği: 

  1. Özgeçmiş,
  2. Doktora / sanatta yeterlilik / uzmanlık belgesi,
  3. Akademik faaliyet puan tablosu (akademik faaliyet puan tablosu, aday tarafından her sayfası paraflı ve son sayfası imzalı şekilde eksiksiz doldurulması gerekmektedir.)
  4. Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,
  5. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ve bu dosyalardaki dokümanların tamamı PDF formatında Flash Bellek’e aktarılarak oluşturulacaktır. 

Not: Başvuru Dosyası ve Bilimsel Dosyalar ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya kargo ile müracaat etmeleri gerekmektedir, Kargoda oluşabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde yirmi (%20) kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

-Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

-Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

-Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora / tıpta uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya Resmi Kurumlar tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.

- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

- Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

- Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

***NOT: Başvuran adayların atanmaya hak kazanması durumunda, tüm belgelerin asıllarını ibraz etmeleri gerekmekte olup, evrakların asıllarının teslim edilmemesi halinde  atamaları  yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir.

DUYURULUR.Formlar ve Belgeler:

Dilekçe

Resmi Gazete İlanı

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi