Yayınlanma Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Yatay Geçiş Başvuruları Başlıyor

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurumları arasında Yatay Geçiş başvuruları, Genel Not Ortalaması ve Merkezi Yerleştirme Puanına göre olmak üzere 2 şekilde yapılmaktadır.

1)Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuruları

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında genel not ortalaması esas alınmak suretiyle yapılacak başvurular, 10-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında online olarak  www.kayit.hitit.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Tıp Fakültesine Genel Not Ortalamasına Göre Yapılacak Yatay Geçişlerde değerlendirme kriteri için  tıklayınız.

Yurtdışındaki Üniversitelerden Yurtiçindeki Üniversitelere Yatay Geçiş Yapacak öğrencilere yönelik uygulanacak esaslara ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar için  tıklayınız.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının KKTC-Yatay Geçiş konulu yazısı için tıklayınız.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuru Takvimi , Koşulları ve Kontenjanları için tıklayınız.

2)Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuruları

Merkezi Yerleştirme Puanı esas alınmak suretiyle yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin ÖSYS yerleştirme puanının, geçiş yapmak istediği programın yerleştirildiği yıldaki puan türünden olması ve puanının ilgili programın puanına eşit ya da ondan yüksek olması gerekir. Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler başvurularını, 01-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında online olarak www.kayit.hitit.edu.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Takvimi ve Koşulları için tıklayınız.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçişe Esas Alınacak Programların 2017 ve öncesi Taban Puanları için tıklayınız.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçişe Esas Alınacak Programların 2018 ve sonrası Taban Puanları için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş işlemleri devam etmekte olup, adı geçen yönetmeliğin Ek Madde-1'i uyarınca yapılacak yatay geçişlerde uygulanacak esaslara ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar için tıklayınız.


Gerekli Belgeler

  1. Nüfus Cüzdan Fotokopsi
  2. ÖSYS/YKS Sonuç Belgesi,
  3. Yükseköğretim Kurumu'ndan alınan Öğrenci Belgesi
  4. Transkript


Kesin Kayıt Esnasında Teslim Edilecek Belgeler

  1. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge,
  2. Geldiği yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan öğretim planının ders içeriği örneği (kesin kayıt esnasında teslim edilecektir),
  3. Not Dönüşüm Tablosu (kesin kayıt esnasında teslim edilecektir),
  4. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,  Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek Madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapmadığına ilişkin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınacak belge (kesin kayıt esnasında teslim edilecektir),
  5. Yükseköğretim Kurumundan “Yatay Geçiş Yapmasında Sakınca Yoktur”  yazısı (Kesin kayıt esnasında teslim edilecektir.)
  6. Yurtdışından başvuranlar için YÖK'ten Üniversite Tanınırlık Belgesi  (kesin kayıt esnasında teslim edilecektir)


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube