Yayınlanma Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba

Rektörümüz Prof. Dr. Öztürk’ün 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Eğitim Modeline İlişkin Açıklaması

Sevgili Öğrencilerim, 

Dünyada ve ülkemizde hız kesmeden devam eden, sağlık başta olmak üzere toplumsal yaşamın her boyutunu olumsuz yönde etkileyen Covid-19 salgını, eğitim-öğretim süreçlerini de derinden etkilemeyi sürdürmektedir. Alınan yoğun tedbirlere rağmen, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgınında beklediğimiz düşüş halen görülmemekte, hatta son aylarda pozitif vakalarda görülen artış mevcut şartların yeniden gözden geçirilmesine sebebiyet vermektedir. 

Değerli öğrencilerim,

Covid-19 salgın sürecinin 2020-2021 Akademik yılı Güz Yarıyılı öğretim faaliyetleri üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri;  Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 04.09.2020 tarih 13588366-149 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilen tavsiye kararı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının üniversitelere gönderdiği 07.09.2020-4745 tarih ve sayılı yazısı;  üyesi olduğumuz “ÜNİ-DOKAP Üst Kurulu”unun 08.09.2020 tarihli kararı; ülkemiz ve ilimizde salgının genel seyri dikkate alınarak Üniversitemizde;

  1. Önlisans ve lisans düzeyindeki derslerin (Tıp Fakültesi Hariç) uzaktan eğitimle çevrimiçi olarak yapılmasına,
  2. Tıp Fakültesinde hibrit (karma) modelin uygulanmasına ve dönemlere ait bilgilerin birim tarafından duyurulmasına,
  3. Lisansüstü derslerde hibrit (karma) eğitim modelinin uygulanmasına ve derslere ait bilgilerin ilgili birimler tarafından öğrencilere duyurulmasına,
  4. Uygulamalı derslerin yoğun olduğu bölüm ve programlarda uygulanabilecek eğitim metotlarının ilgili birimler tarafından kararlaştırılarak öğrencilere duyurulmasına,
  5. Muafiyet ve Seviye Belirleme Sınavlarının uzaktan eğitim modeli ile çevrimiçi sınav ve/veya çevrimiçi mülakat şeklinde yapılmasına,
  6. Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesi, bilgisayar laboratuvarları ve internet altyapı imkânlarının öğrencilerimizin kullanımına açılmasına,
  7. Mezun aşamasında olan öğrenciler için sadece bu döneme mahsus olmak üzere 29 Eylül 2020 tarihinde Tek Ders Sınavı yapılmasına,
  8. Covid-19 salgın sürecinin seyrine göre alınan bu kararlarda değişiklik yapılabilmesine karar verilmiştir. 

Sevgili öğrencilerim,

Uzaktan veya hibrit eğitim yöntemleri ile sunulacak güz dönemi derslerimizin daha kaliteli ve nitelikli bir düzeye taşınması adına çalışmalarımızı tamamladık. Uzaktan eğitim temelli derslerimizi, geçen dönem olduğu gibi HUBİS sistemi üzerinden ders materyallerine erişim ve doküman paylaşım platformuyla birlikte Moodle tabanlı ve Big Blue Button canlı ders modülü destekli öğretici-öğrenci etkileşimine imkan veren alan olarak 2020-2021 Güz Döneminde sizlerin hizmetine sunuyoruz. Dolayısıyla, yüz yüze eğitime alternatif olmasa da dünyadaki tüm üniversiteleri benzer şekilde etkisi altına almış olan Covid-19 salgını nedeniyle sizlerin sağlığını önceleyen ve eğitim-öğretimde nitelik kaybına neden olmayacak en uygun kararları alma gayretindeyiz. Önümüzdeki aylarda da salgının dünya ve ülkemizdeki seyrine göre, şartlar yeniden değerlendirilerek gerekli kararlar alınacak ve gereken adımlar atılacaktır. 

5 Ekim 2020, Pazartesi günü başlayacak olan yeni akademik yılının ülkemiz, üniversitemiz ve tüm yükseköğretim camiası için hayırlı olmasını diler, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için verimli, başarılı bir dönem olmasını temenni ederim. 

Hepinize sağlıklı günler diliyorum.


   Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK
Rektör                   


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube