Yayınlanma Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Katkı Payı - Öğrenim Ücretleri

MADDE 1 – İSİM VE NİTELİK:

“Endüstri ve Veri Kulübü”, Hitit Üniversitesi öğrencilerinin sosyal faaliyeti olarak kurulmuştur. Karar, yürütme ve denetim organları “Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönergesi” esas alınarak oluşturulmuş olup, faaliyetlerini Yönerge hükümlerine uygun olarak Hitit Üniversitesinde sürdürmektedir.

MADDE 2 – AMAÇ:

Endüstri ve Veri Kulübü’nün amacı endüstri mühendisliği, optimizasyon, veri bilimi, makine öğrenmesi, yapay zeka ve sosyal alanda, üniversite öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunmasıdır. Kulüp bu alanlarda öğrencilerin teorik ve uygulama yeteneklerini geliştirecek faaliyetlerde bulunur.

MADDE 3 – FAALİYET ALANLARI:

1-      Kulüp amacında belirtilen alanlarla ilgili kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

2-      Her türlü belge, doküman ve yayınları temin etmek ve gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

3-      Yurt içi ve yurt dışında bulunan aynı amacı taşıyan kulüpler ile ulusal ve uluslararası faaliyetler yapmak,

4-      Kulüp amaçları doğrultusunda kamu kurum, kuruluşları ve özel sektör ile projeler yapmak,

5-      Kulüp amaçları doğrultusunda kamu kurum, kuruluşları ve özel sektör ile etkinlikler düzenlemek

6-      Yemekli toplantılar, konser, balo tiyatro, sergi, spor, teknik gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek

MADDE 4 – KULÜP ORGANLARI:

Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur. “Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönergesi” hükümleri doğrultusunda seçilir ve görev yaparlar.

MADDE 5 – TÜZÜK YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİĞİ:

Bu Tüzük “Endüstri ve Veri Kulübü” kuruluşundan itibaren yürürlüğe girer. Tüzük değişikliği, Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı ile gerçekleştirilir ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğüne bildirilir.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Muhammed Emin ERDİN
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Faruk ALTINBAŞAK
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsmail YILDIRIM
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
İsa SARI
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Emre KELEŞ
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Dila BARAN TEKİN
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Rıza Ozan EROĞLU
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Furkan ÇAMİÇİ
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Mustafa KÖSELER
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Şule YUMUTKAN
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Ömer YILDIZ
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Kazım BAŞARAN
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Gökhan BODUROĞLU
Çevrimiçi
İskilip MYO
Cesur Yusuf GÖKER
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Sevim Gökçe YILMAZ
Çevrimiçi