Yayınlanma Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Katkı Payı - Öğrenim Ücretleri

MADDE 1 – İSİM VE NİTELİK:

“Endüstri ve Veri Kulübü”, Hitit Üniversitesi öğrencilerinin sosyal faaliyeti olarak kurulmuştur. Karar, yürütme ve denetim organları “Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönergesi” esas alınarak oluşturulmuş olup, faaliyetlerini Yönerge hükümlerine uygun olarak Hitit Üniversitesinde sürdürmektedir.

MADDE 2 – AMAÇ:

Endüstri ve Veri Kulübü’nün amacı endüstri mühendisliği, optimizasyon, veri bilimi, makine öğrenmesi, yapay zeka ve sosyal alanda, üniversite öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunmasıdır. Kulüp bu alanlarda öğrencilerin teorik ve uygulama yeteneklerini geliştirecek faaliyetlerde bulunur.

MADDE 3 – FAALİYET ALANLARI:

1-      Kulüp amacında belirtilen alanlarla ilgili kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

2-      Her türlü belge, doküman ve yayınları temin etmek ve gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

3-      Yurt içi ve yurt dışında bulunan aynı amacı taşıyan kulüpler ile ulusal ve uluslararası faaliyetler yapmak,

4-      Kulüp amaçları doğrultusunda kamu kurum, kuruluşları ve özel sektör ile projeler yapmak,

5-      Kulüp amaçları doğrultusunda kamu kurum, kuruluşları ve özel sektör ile etkinlikler düzenlemek

6-      Yemekli toplantılar, konser, balo tiyatro, sergi, spor, teknik gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek

MADDE 4 – KULÜP ORGANLARI:

Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur. “Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönergesi” hükümleri doğrultusunda seçilir ve görev yaparlar.

MADDE 5 – TÜZÜK YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİĞİ:

Bu Tüzük “Endüstri ve Veri Kulübü” kuruluşundan itibaren yürürlüğe girer. Tüzük değişikliği, Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı ile gerçekleştirilir ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğüne bildirilir.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube