Yayınlanma Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma

Ufuk2020 Yeşil Mutabakat (Green Deal) Çağrı Programı Yayınlandı

11 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatıile AB sanayisinin 2050 yılına kadar dönüşümünü öngören bir strateji ortayakoyulmaktadır. Söz konusu Mutabakat, Avrupa Birliği üreticilerini iklimdeğişikliği politikaları nedeniyle uyguladıkları yükümlülüklerin getirdiğidezavantajlardan korumak amacıyla AB sanayisinin rekabetçiliğinin korunmasınıteminen sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasını uygulamayı öngörmektedir.

İklim değişikliği ve çevresel bozulmanın Avrupa ve dünyaiçin varoluşsal bir tehdit olması ve bu zorlukların üstesinden gelmek için ABoluşumunu modern, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomiye dönüştüren yeni birbüyüme stratejisine ihtiyaç duyulmaktadır. İlgili strateji aşağıda belirtilenhedefleri kapsamaktadır.

  • 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının sıfıra indirilmesi
  • Ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrılması
  • Hiç kimsenin ve hiçbir yerin bu politikadan ayrı tutulmaması

Avrupa Komisyonu tarafından yukarıda belirtilen hedeflerkapsamında Ufuk2020 Programı Green Deal Çağrısı  22 Eylül 2020 tarihindeaçılacaktır. Çağrı, 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirmekkonusundaki genel hedefi ile bir dizi derinden dönüştürücü politikalartasarlamayı, Ar-Ge ve yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere katkı sunmayıamaçlamaktadır. 1 milyar Avro bütçeyle, yeni çağrı, mevcut durumun aciliyetineve yeni Komisyon'un hedeflerine cevap veren iklim ve çevre ile ilgilizorlukların üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır.

10 alanda 20 konu başlığının destekleneceği GreenDeal Çağrı Programı yayınlanmıştır. Desteklenmeye açılan çağrıbaşlıkları aşağıdaki gibidir:

LC-GD-1-1-2020:Preventing and fighting extreme wildfires with the integration anddemonstration of innovative means

LC-GD-1-2-2020:Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

LC-GD-1-3-2020:Climate-resilient Innovation Packages for EU regions

LC-GD-2-1-2020:Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and theirintegration into the energy system 

LC-GD-2-2-2020:Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link betweenrenewables and commercial/industrial applications

LC-GD-2-3-2020:Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa

LC-GD-3-1-2020:Closing the industrial carbon cycle to combat climate change -Industrialfeasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossilresources

LC-GD-3-2-2020:Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of thecircular economy

LC-GD-4-1-2020:Building and renovating in an energy and resource efficient way

LC-GD-5-1-2020:Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility

LC-GD-6-1-2020:Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-ForkStrategy

LC-GD-7-1-2020:Restoring biodiversity and ecosystem services

LC-GD-8-1-2020:Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environmentand natural resources from persistent and mobile chemicals

LC-GD-8-2-2020:Fostering regulatory science to address combined exposures to industrialchemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies

LC-GD-9-1-2020:European Research Infrastructures capacities and services to address EuropeanGreen Deal challenges

LC-GD-9-2-2020:Developing end-user products and services for all stakeholders and citizenssupporting climate adaptation and mitigation

LC-GD-9-3-2020:Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of theOcean

LC-GD-10-1-2020:European capacities for citizen deliberation and participation for the GreenDeal

LC-GD-10-2-2020:Behavioural, social and cultural change for the Green Deal

LC-GD-10-3-2020:Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development andenvironmental protection through education, citizen science, observationinitiatives, and civic engagement

Çağrılara yönelik konsorsiyumlarda ortak olarak yer almakisteyen kuruluşların ekli "ilgiformunu" çağrı başlığı özelinde İngilizce doldurup, greendeal@h2020.org.tr adresi ilepaylaşmaları rica edilir. İlgi formları koordinatör adayları ile paylaşılmakamacıyla kullanılacaktır.

Çağrı başlıklarına yönelik sorularınız için greendeal@h2020.org.tr adresi ileiletişime geçebilirsiniz.

 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube