Yayınlanma Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı

Makine ve İmalat Teknolojileri İhtisaslaşma Alanında Proje Ön Teklif Çağrısı

Bilindiği üzere Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından koordine edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı” kapsamında, “Makine ve İmalat Teknolojileri” odak alanında ihtisaslaşacak yükseköğretim kurumu olarak belirlenmiştir. İhtisaslaşma süreci kapsamında kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin etkin şekilde hayata geçirilerek bölgesel potansiyelin geliştirilmesi noktasında orta-yüksek ve yüksek teknolojiye geçiş ve inovasyon, iletişim teknolojileri ve dijital dönüşüm, girişimcilik, finansal ve insan kaynaklarının etkin kullanımı olmak üzere dört alt başlıkta faaliyetlerin eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesinin desteklenmesi noktasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na Üniversitemizin ihtisaslaşma alanı ile ilgili desteklenmesi talep edilecek projelerini içeren bir bütçe planı hazırlanıp sunulacaktır. Bu çağrı ile ihtisaslaşma bütçe planına dahil edilecek bu projelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Çağrı kapsamında, Makine ve İmalat Teknolojileri İhtisaslaşma alanında izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının (makine, kimya, elektronik, gıda, yazılım, finans vb.) dinamiklerini gözeten, orta-yüksek ve yüksek teknolojinin yoğun olarak kullanılabildiği alanlarda (makine ve teçhizat imalatı, elektronik ürünlerin imalatı, kimyasal ürünlerin imalatı, tıbbi cihazların imalatı ve sarf malzemelerin üretimi,  yazılım, savunma sektörü ile ilgili ürünlerin imalatı vb.) katma değeri yüksek ürünlerin üretilme potansiyelini ve bölgenin rekabet gücünü artıracak bölgesel kalkınma odaklı projelerin desteklenmesi planlanmaktadır. 

Çağrı kapsamında proje başvuruları iki aşamalı olarak değerlendirilecektir. Birinci aşama başvuruları sonrasında proje ön teklifleri ilgili kurullar tarafından değerlendirilecek ve ikinci aşama başvurusu yapmaya uygun görülen projeler belirlenecektir. İkinci aşama değerlendirmesi sonrası uygun görülen projeler Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na sunulacak ihtisaslaşma bütçe planında yer alacaktır.  

Çağrı kapsamında sunulacak proje ön teklifleri için herhangi bir bütçe kısıtlaması olmayıp, proje tekliflerinin http://anket.hitit.edu.tr/anketgoster/1R7C0M0O20209289Z7D9E6U adresindeki form doldurularak 10/10/2020 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Sorularınız için Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz. 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube