Yayınlanma Tarihi: 09 Eylül 2020 Çarşamba

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarımıza Başvurular Hakkında Önemli Duyuru

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.09.2020 tarih ve 54438 sayılı yazısına istinaden 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Tezli Yüksek Lisans Programlarına öğrenci başvuru ve kabulünde;

  • Yabancı dil sınavına girmiş olmak şartının kaldırılarak dil puanı ön değerlendirme ve giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında değerlendirme dışı bırakılmıştır.
  • Adayların ön değerlendirme puanı ALES puanlarının %70’i ve lisans mezuniyet notlarının %30’unun toplamı ile bulunacak puanların en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru sıralanarak hesaplanacaktır.
  • Adayların giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında ALES puanının %50’si, Lisans Mezuniyet Notunun  %20’si ve bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının %30’unun toplamı alınacaktır.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Doktora ve Sanatta Yeterlilik Programlarına öğrenci başvuru ve kabulünde;

  • Yabancı dil puanı ön değerlendirme ve giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında değerlendirme dışı bırakılmıştır. Ancak kayıt hakkı kazanan adayların 27 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan Yabancı Dil Sınavı sonucunun açıklanmasından itibaren 5 (beş) gün içinde mesai bitimine kadar YDS ve dengi sınavlarda 55 ve üzeri puan aldığına dair yabancı dil sınav sonuç belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu belgeyi belirlenen tarihe kadar ibraz etmeyenlerin kayıt şartlarını sağlamadığından kayıt işlemleri iptal edilecek olup kaydı iptal edilen adayların yerine yedek listeden sırasına göre öğrenci alınacaktır.
  • Adayların ön değerlendirme puanı ALES puanlarının %70’i ve yüksek lisans mezuniyet notlarının %30’unun toplamı ile bulunacak puanların en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru sıralanarak hesaplanacaktır.
  • Adayların giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında ALES/TUS puanının %50’si, Yüksek Lisans Mezuniyet Notunun  %20’si ve bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının %30’unun toplamının alınacaktır.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİM DEĞİŞİKLİĞİ

Sınav / Mülakat Günü

21-24 Eylül 2020

Sonuçların İlanı

29 Eylül 2020

Yeni Öğrencilerin Kayıtları

30 Eylül – 02 Ekim 2020

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube