Yayınlanma Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma

I. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi

Üniversitemiz tarafından 24-26 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan 1. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi; güvenlik alanında çalışan ve çalışma alanlarını güvenlikle bağdaştıran tüm akademisyen, uzman araştırmacı ve lisansüstü öğrencileri bir araya getirmeyi ve güvenliğin gündemini çok boyutlu tartışmaya açmayı amaçlamaktadır.

Kongreye; uluslararası güvenlik, terörizm, göç, istihbarat, bölge çalışmaları, kamu güvenliği, enerji politikaları, kriminoloji, çevre sorunları ve politikaları, ekonomi güvenliği, siber güvenlik, uluslararası hukuk, diplomasi, toplumsal güvenlik,  dış politika analizi, jeopolitik, kripto ekonomi, savaş ve barış çalışmaları, sınıraşan suçlar, savunma sanayi, küreselleşme tartışmaları gibi konular başta olmak üzere güvenlikle ilgili konularda hazırlanan bildiri metinleriyle katılmak mümkündür. Kongre uluslararası nitelikte, online/uzaktan katılımlı ve ücretsizdir. Kongreyle ilgili daha fazla bilgiye web sayfamız olan http://guvenlikkongresi.hitit.edu.tr/ adresinden ulaşmak mümkündür.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube