Yayınlanma Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe

Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Seçimi

Üniversitemizde 2021-2023 yıllarını kapsayan ve iki yıllığına olmak üzere eğitim birimlerimiz bünyesindeki Bölüm/Anabilim Dalı/Program öğrenci temsilcisi ile Bölüm/Anabilim Dalı/Program temsilcilerinin kendi aralarında da Birim Öğrenci Temsilcisi seçimi yapılacaktır.

Öğrenci temsilciliğine başvuracak adaylar başvurularını kayıtlı olduğu birimin öğrenci işleri bürosuna 06-09 Aralık 2021 tarihlerinde saat 17:00’a kadar “Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Aday Başvuru Formu” ve ekleri* ile şahsen yapacaklardır. Eksik belgeli ya da şartları uymayan öğrenciler aday listesinden çıkarılacaktır.

Öğrenci Temsilcisi Adaylarında Aranacak Nitelikler

1) İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı aktif öğrenci olması,

2) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

3) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

4) Uyarı cezası hariç disiplin cezası almamış olması,

5) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

6) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü olması,

7) Başarısız dersinin bulunmaması,

8) Kayıtlı olduğu bölüm/programdaki öğrenim süresini aşmamış olması,

9) Seçimin yapıldığı dönemde yurtiçi ve yurt dışı değişim programları ile öğrenim görmüyor olması,

10) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması.

İlgili Dosyalar

Öğrenci Konseyi ve 2021-2023 Öğrenci Temsilcisi Seçim Takvimini İndirmek İçin Tıklayınız.

Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Aday Başvuru FormuFormlar ve Belgeler:

Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Aday Başvuru Formu

Öğrenci Konseyi ve 2021-2023 Öğrenci Temsilcisi Seçim TakvimiÖğrenci Temsilcisi Aday Başvuru Formu

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube