Yayınlanma Tarihi: 29 December 2021 Wednesday

Öğretim Üyesi Alım İlanı

          Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

 

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi hükümleri çerçevesinde doktor öğretim üyesi alınacaktır.

 

Adayların;

Başvuru Dosyasında istenen belgeler;

- Başvuru dilekçesi; http://personel.hitit.edu.tr/akademik-personel-formlar adresinde bulunan dilekçe doldurularak yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir.)

 

- Özgeçmiş,

- Akademik Faaliyet Puan Tablosu http://personel.hitit.edu.tr/akademik-personel-formlar - Yayın Listesi,

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)

- Başvuru döneminde alınan adli sicil belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Yabancı Dil Belgesi, (Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet sistemi üzerinden alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları gerekmektedir. (Üniversitemiz bünyesinde halen görev yapmakta olan adaylar hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)

- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, (https://personel.hitit.edu.tr/kvkk-akademik-personel-belgeler) (kurum dışından başvuran adaylardan alınacaktır.)

 -  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni, (https://personel.hitit.edu.tr/kvkk-akademik-personel-belgeler) (kurum dışından başvuran adaylardan alınacaktır.)

Bilimsel Dosyanın İçeriği:

1-       Özgeçmiş,

2-       Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Yabancı Dil Belgesi, (Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.)

3-       Akademik faaliyet puan tablosu (akademik faaliyet puan tablosunda bulunan, Özet Puan Tablosunun bulunduğu sayfa imzalı diğer sayfalar ise paraflı bir şekilde eksiksiz doldurulması gerekmektedir.),

4-       Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,

5-       Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan USB belleğe aktararak, ilgili dekanlığa başvurularını şahsen veya kargo ile müracaat etmeleri gerekmektedir

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Başvurular, bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.

2. Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi’ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

   4. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına profesör ve kadro unvanı doçent olanlar müracaat edemez.

   5. Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

6. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

7. Kargoda oluşabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

8. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

***NOT: Başvuran adayların atanmaya hak kazanması durumunda, tüm belgelerin asıllarını ibraz etmeleri gerekmekte olup, evrakların asıllarının teslim edilmemesi halinde  atamaları  yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir.

 

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90 


Formlar ve Belgeler:

Öğretim Üyesi İlanı

Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Dilekçesi

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Deprem Destek Hattı
Deprem Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Muhammed Emin ERDİN
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Faruk ALTINBAŞAK
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsmail YILDIRIM
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Erhan TARHAN
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Emre KELEŞ
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
İhsan HACIİSMAİLOĞLU
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Rıza Ozan EROĞLU
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Furkan ÇAMİÇİ
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Mustafa KÖSELER
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Şule YUMUTKAN
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Ömer YILDIZ
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Kazım BAŞARAN
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Gökhan BODUROĞLU
Çevrimiçi
İskilip MYO
Cesur Yusuf GÖKER
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Sevim Gökçe YILMAZ
Çevrimiçi