Yayınlanma Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe

2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Yatay Geçiş Başvuruları Başlıyor

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurumları arasında Yatay Geçiş başvuruları, Genel Not Ortalaması ve Merkezi Yerleştirme Puanına göre olmak üzere 2 şekilde yapılmaktadır.

1) Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuruları
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında genel not ortalaması esas alınmak suretiyle yapılacak başvurular, 02-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında online olarak https://ubys.hitit.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=5 adresinden yapılacaktır.


2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuru Takvimi ve Koşulları için tıklayınız.
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.
YÖK başkanlığından Yatay Geçişlere İlişkin Duyuru için tıklayınız.

2) Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuruları
Merkezi Yerleştirme Puanı esas alınmak suretiyle yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin ÖSYS yerleştirme puanının, geçiş yapmak istediği programın yerleştirildiği yıldaki puan türünden olması ve puanının ilgili programın puanına eşit ya da ondan yüksek olması gerekir. Merkezi Yerleştirme Puanı ile  yatay  geçiş yapmak isteyen  öğrenciler başvurularını, 02-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında online olarak https://ubys.hitit.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=5 adresinden yapmaları gerekmektedir.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Takvimi ve Koşulları için tıklayınız.
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçişe Esas Alınacak Programların 2017 ve öncesi Taban Puanları için tıklayınız.
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçişe Esas Alınacak Programların 2018 ve sonrası Taban Puanları için tıklayınız.

Gerekli Belgeler
1) ÖSYS/YKS Sonuç Belgesi,
2) ÖSYM Yerleştirme Belgesi
3) Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan Öğrenci Belgesi,
4) Transkript,
5) Disiplin cezası almadığına ilişkin belge,
6) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,  Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek Madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapmadığına ilişkin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınacak belge,
7) Yükseköğretim Kurumundan “Yatay Geçiş Yapmasında Sakınca Yoktur”  yazısı (Kesin kayıt esnasında teslim edilecektir.)

Yatay Geçiş başvuru modülü kullanım kılavuzu için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş işlemleri devam etmekte olup, adı geçen yönetmeliğin Ek Madde-1'i uyarınca yapılacak yatay geçişlerde uygulanacak esaslara ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar için tıklayınız.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube