Yayınlanma Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı

Azami Öğrenim Sürelerini Dolduran Öğrenciler İçin Yapılacak Ek Sınav Hakkında

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44/c maddesine istinaden “azami süreler sonunda kayıtlı olduğu öğrenim kurumlarından mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için 2 adet EK-SINAV hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını 5 derse indirenlere bu 5 ders için 3 yarıyıl, ek sınavları almadan 5 derse kadar başarısız olan öğrencilere 4 yarıyıl; 1 dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır...'' hükmü gereğince azami süreyi tamamlayan öğrencilerimiz için EK SINAVLAR düzenlenecektir.

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı girişli ve daha öncesi kayıtlı lisans öğrencisi olanlar ile 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı girişli ve daha öncesi kayıtlı önlisans öğrencisi olup azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerimizden 2547 Sayılı Kanun 44/c maddesi’ne göre Ek Sınav haklarını kullanmak isteyenlerin  31 Ağustos-03 Eylül 2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar  dilekçelerini (Kargo, PTT, E-posta ile) öğrenim gördükleri eğitim birimlerine göndermeleri veya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

Sınav haklarından faydalanmak için başvuruda bulunmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılacak ve durumlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Ek Sınav başvuru tarihleri akademik takvimde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Ek Sınav Tarihleri: 08 Eylül 2021

2. Ek Sınav Tarihleri: 10 Eylül 2021

Ek Sınav Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız.

İlgili Mevzuat için Tıklayınız.


Formlar ve Belgeler:

İlgili Mevzuat için Tıklayınız.

Ek Sınav Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube