Yayınlanma Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sertifika Programı-2

Hitit Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTİT-TÖMER) tarafından 23 Ağustos - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında çevrimiçi “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sertifika Programı (TÖSP-2)” düzenlenecektir.

Program Süresi:

Program süresi 3 haftadır (50 saat teorik, 30 saat uygulama olmak üzere toplam 80 saat). Teorik dersler ve uygulama dersleri çevrimiçi (online) olarak Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe (hafta içi 17-21) yapılacaktır. Hâlihazırda A1, A2, B1, B2 kurlarında yeterli sayıda öğrencimiz olup uygulama dersleri alanın yetkin öğretim elemanlarının koordinasyonunda yürütülecektir.

Sertifika Programının Amacı:


Dünyada Türk diline ve kültürüne olan ilginin giderek artması sonucu Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi gelişen bir bilim dalı hâline gelmiştir. Türkçeye duyulan bu ilgi, yurtiçinde ve yurtdışındaki Türkçe öğretim merkezlerinin sayısının artmasını sağlamış; yeni bir istihdam alanı doğurmuştur. Bu sertifika programı, artan istihdam ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında çalışmayı düşünen ya da çalışmakta olan bireylerin bilgi ve donanımlarını artırmayı ve meslekî becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Sertifika Programımızı bu amaç doğrultusunda, ülkemizin çeşitli üniversitelerinde görev yapmakta olan ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda uzun yıllara dayalı tecrübeye sahip üniversitemiz içinden ve dışından öğretim üyelerinden oluşan uzman bir ekiple düzenlenmektedir. Sertifika programında katılımcılara aşağıdaki bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir:


 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yurtdışındaki Türkçe öğretimi faaliyetlerine ilişkin bilgi sahibi olmak,
 • Dil öğretiminin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Dil öğretimi ve kültürle olan ilişkisini kavramak,
 • Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında yetkinlik kazanmak,
 • Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında güncel yaklaşım, yöntem ve teknikleri öğrenmek ve bunları uygulayabilmek,
 • Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında dört temel dil becerisine (okuma, konuşma, dinleme, yazma) dönük uygulamalar yapabilmek,
 • Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanına yönelik uygun kaynakları ve materyalleri seçebilmek, geliştirebilmek ve kullanabilmek,
 • Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında geçerli ölçme, değerlendirme ve sınav tekniklerini kavramak,
 • Farklı coğrafyalardan gelen ve farklı öğrenme pratiklerine sahip öğrencilerle etkileşimde bulunabilmek, bu öğrencilere dönük öğretme / öğrenme uygulamaları yapabilmek,
 • Dil öğretiminde karşılaşılan sorunlara çözüm bulabilmek,
 • Farklı kurlara uygun metinler seçebilmek, oluşturabilmek.

Sertifika Programına Katılım Şartları:

Yurt içindeki ya da yurt dışındaki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Dil Bilim, Çağdaş Türk Lehçeleri ile Filoloji bölümlerinin son sınıfında okuyan lisans ya da lisansüstü öğrencileri/mezunları katılım sağlayabilir.

Başvuru ve Kesin Kayıt Tarihleri:

09-19 Ağustos 2021

Kayıt için lütfen http://tomer.hitit.edu.tr web adresimiz “Duyurular” kısmından aşağıdaki formu doldurunuz. 

https://forms.gle/9jrJgjZu3Mg3GHWL9

HİTİT-TÖMER’in resmî web sayfasında (tomer.hitit.edu.tr) yer alan başvuru formunu çevrimiçi (online) olarak doldurabilirsiniz. Sorularınız için sosyal medya hesaplarımız ya da serdarbasutku@hitit.edu.tr e-posta adresi ve iletişim numarası (364) 222 10 00 aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.

Sertifika programımıza kayıt ücreti Sekizyüz (800 TL) Türk Lirasıdır.

Kesin kayıt sırasında, program ücretinin (800 TL) ödendiğini gösteren dekontu ve sertifikada kullanılmak üzere bir adet fotoğrafınızı dijital olarak başvuru formuna yüklemeniz gerekmektedir.

Hesap Adı:

Hitit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

(TÖMER Alt Hesabı)

HESAP NUMARASI:

Ziraat Bankası Çorum Şubesi

Hesap No: 78-55973328-5010

IBAN: TR29 0001 0000 7855 9733 2850 10

Açıklama kısmında "Kursiyerin adı soyadı /TC Kimlik Numarası /HİTİT-TÖMER TÖSP-2" yazılmalıdır.

Taksitle ya da kredi kartı ile ödeme yapılamamaktadır.

PROGRAMI BAŞARI İLE TAMAMLAMA KRİTERİ:

Sertifika programı kapsamında teorik ve uygulama derslerin tamamlanmasından sonra, 09.10.2021 Cumartesi 17.00-20.00 saatleri arasında çevrimiçi (online) sınav yapılacaktır. Sınavda başarılı olan (70 ve üzeri not) adayların sertifikaları ıslak imzalı olarak en kısa sürede hazırlanacaktır.

DEVAM ZORUNLULUĞU

Program süresi 3 haftadır (50 saat teorik, 30 saat uygulama olmak üzere toplam 80 saat).

Teorik dersler için en az 32 saat devam zorunluluğu vardır.

Uygulama dersleri 30 saat olup devamsızlık hakkı bulunmamaktadır.

Uygulama dersleri de çevrimiçi (online) olacaktır. 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube