Yayınlanma Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba

Üniversitemizi Kazanan Öğrencilerimizin Kayıtları Hakkında

2021-YKS sonuçları ile Üniversitemizin herhangi bir programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz kayıt işlemlerini Üniversitemize gelmek suretiyle yüz yüze yapabilecekleri gibi, dilemeleri halinde kayıt işlemlerini bulundukları yerlerden internet ortamında online olarak da yapabilirler.  Kayıt işlemlerini elektronik ortamda yapmak isteyen öğrencilerimiz kayıtlarını 04 – 08 Eylül 2021  tarihleri arasında e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden yapabilirler.

Üniversitemizi kazanan yeni öğrencilerimizin elektronik ortamda kaydı tercih etmeleri, onlara her şeyden önce zaman ve ekonomik tasarruf sağlayacaktır. Bu nedenledir ki, geçen yıllarda yeni öğrencilerimizin neredeyse tamamı bu yöntemi tercih etmişlerdir. Öğrenci adaylarımızın elektronik kayıt yapabilmek için eğer daha önce bir şifre almamışlarsa, öncelikle PTT şubelerinden e-Devlet şifrelerini şahsen almaları gerekmektedir.

Elektronik ortamda kaydını tamamlayan öğrencilerimizin ayrıca belge teslimi için Üniversitemiz kayıt merkezine bizzat gelmelerine gerek bulunmamaktadır.

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrencilerimizin kayıt işlemleri ise 06 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında (saat 09:00-17:00 arası) Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Kayıt Kabul Bürosu’nda yapılacaktır.

Engelli öğrencilerimizin talep etmeleri halinde gereksinim duyacakları ekipmanlar imkânlar ölçüsünde temin edilecek ve yine talep etmeleri halinde kendilerine özel refakatçiler verilecektir. Bu durumdaki öğrencilerimizin oidb@hitit.edu.tr  e-mail adresinden ekipman/refakatçi taleplerini Üniversitemize iletmeleri yeterli olacaktır. Kayıt süreçleri ile ilgili gerekli tüm detaylı bilgi ve güncel duyurular, yeni öğrencilerimiz için hazırlamış olduğumuz http://www.aday.hitit.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

Kayıt İşlemi ve Sonrasında İstenen Belgeler

1. Ortaöğretim kurumlarından alınan Diploma veya Çıkış Belgesinin aslı. (Başarı Belgesi, mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz),

2. YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı),

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kimliğinizin yanınızda olması ve kimlik üzerinde T.C. numarası yazılmış olması gerekmektedir),

4. 4 adet 4x5 cm ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),

5. Erkek adaylardan bakaya veya yoklama kaçağı olanlar, Askerlik Şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesi (Fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge),

6. Sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümüne yerleşen öğrenci adaylarımızın kayıt işlemleri için şahsen müracaat ederek tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu ve adli sicil kayıt örneği getirmeleri gerekmektedir.

7. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programına yerleşen öğrenci adaylarımızın kayıt işlemleri için şahsen müracaat etmeleri ve  bu programa kayıt olmak için Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin itfaiye erliğine atanma şartlarındaki (Madde 15) sağlık koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Adayların ayrıca atanmaya ilişkin koşulları incelemelerinde de yarar görülmektedir. Devlet Hastanesi veya Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı özel hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu gerekmektedir. Adayların alacakları heyet raporunun içerisinde itfaiyeci olmasında veya itfaiye eri olmasında sakınca olmadığına dair ibare, boy ve kilo oranının heyet tarafından ölçülerek, boy ve kilo oranının alınan rapor içerisinde yer alması gerekmektedir.

8. Tıp Fakültesi’ne yerleşen öğrencilerimizin tam teşekküllü sağlık kuruluşundan “Tıp Öğrencisi Olabilir” ibaresi yer alan sağlık raporunu eposta ile Üniversitemiz Tıp Fakültesi e-posta adresine (tipogrenciisleri@hitit.edu.tr) eposta ile göndermeleri gerekmektedir. Aksi taktirde e-devlet kayıtları onaylanmayacaktır.

Kayıtla İlgili Önemli Notlar

1. Elektronik kaydı tercih etmeyen öğrencilerin kayıt işlemleri,  Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Kayıt Kabul Bürosu Çorum adresinde yapılacak olup; adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.

2. Kayıt için istenen belgelerin aslı görülmeden fotokopisi kabul edilmez.

3. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayanlar herhangi bir hak talep edemezler.

Kayıt İşlemini Tamamlayan Öğrencilerimizin Yapması Gereken Diğer işlemler

1. İkinci öğretim programlarımıza yerleşen öğrencilerimiz, 13 Eylül 2021 tarihinden itibaren okul numarası ile ücretlerini Halk Bankası şubelerine yatırmaları gerekmektedir.

2. Öğrencilerimizin derslere girebilmeleri için, Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin Kayıt Yenileme (Madde-7) ve Derse Kaydolma Esasları (Madde-19) hükümleri çerçevesinde her dönem başında ders kayıtlanma işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Kayıt olan öğrencilerimizin, 13-26 Eylül  2021 tarihleri arasında Üniversitemiz otomasyon sistemine (www.ubys.hitit.edu.tr) giriş yaparak ders kayıt işlemlerini mutlaka yapmaları gerekmektedir. Ders kayıtlanma işlemini belirtilen süre içerinde doğru bir şekilde yapmayan öğrencilerimiz, ilgili döneme ait derslere ve sınavlara giremezler. Eğitim birimlerimiz ve kayıtla ilgili detaylı bilgilere  http://aday.hitit.edu.tr/  web adresimizden erişilebilmektedir. Hitit Üniversitesine yerleşen öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube