Yayınlanma Tarihi: 07 Eylül 2021 Salı

Hititler’den Günümüze Anadolu’da Dini Törenler ve Tören Mekanları Sempozyumu

Tarihte kutsalların ilk olarak ne zaman ortaya çıktığı ve inancın tekrarlanan ritüellerle dinsel bir olguya ne zaman dönüştüğü tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte, bir toplumun kültürel kodlarını en iyi şekilde onların inanç sistemlerini inceleyerek tespit edebiliriz. Bu nedenle sadece dinler tarihiyle ilgilenen bilim insanları için değil; tarihin çeşitli dönemlerinde araştırmalar yapan akademisyenler için de toplumların dini inançlarının objektif bir bakış açısıyla titizlikle araştırılması gerekir.

Toplumların inanç sistemlerini en iyi onların ilah olarak kabul ettikleri varlıklara, belirli kurallar içinde düzenledikleri dini törenleri inceleyerek tespit edebiliriz. Bu dini törenlerin kapsamı; en eski çağlardan itibaren tapınma, eğlenme, anma, şenlik gibi etkinlikleri içerir. Tüm bu törenler, her toplumun yaşadığı coğrafya ile bağlantılı tapınak gibi kutsal mekânlar ve yaşam alanlarında gerçekleştirilmektedir. Dini ritüellerin gerçekleştirildiği mekânların mimarisi de o toplumun kültürel kimliğiyle ilgili ipuçları içermektedir. Dini törenlerin gerçekleştirildiği mekânların analizleri ve içerdiği sembollerin çözümlenmesi de bu nedenle önemlidir.

Tüm bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirmeyi planladığımız söz konusu sempozyumda ele almayı planladığımız konular;

-Dini semboller

-Dini törenlerde kullanılan müzik, müzik aletleri ve müzisyenler

-Törenlerde yer alan resmi görevliler

-Törenlerin gerçekleştirildiği mekânlar

-Dini törenleri içeren yazılı kaynaklar

-Birleştirici coğrafya ve jeokültürel bellek esasında Hitit dini törenleri ile Geleneksel Anadolu dini törenlerine yansımaları

Üniversitemiz tarafından 10-11 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyumun dili Türkçe olacaktır.  Sempozyumun kapsamı yukarıda ilan edilen başlıklar ile sınırlı olmayıp tavsiye mahiyetindedir. 30 Ekim 2021 tarihine kadar 300 kelimeyi geçmeyecek Türkçe ve İngilizce bildiri özetlerini dinitorenler@hitit.edu.tr e-posta adresine göndererek sempozyuma başvuru yapabilirsiniz. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşmak ve bildiri özeti formunu doldurmak için
dinitorenler.hitit.edu.tr adlı sempozyum web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube