Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi

Azami Süresini Dolduran Öğrenciler Hakkında Duyuru

Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 27.09.2021 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca; azami sürelerini dolduranların (2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren azami süreler sonunda başarısızlıktan kaydı silinenler dahil) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir.

Bu kapsamda; “…bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dâhil ilişiği kesilecek önlisans ve lisans öğrencileri için, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek; hiç almadığı, devamsızlıktan kaldığı,” harf notuyla başarısız olduğu bütün derslerden 31 Ocak 2022 Saat 17:00’a kadar başvurmaları halinde iki ek sınav hakkı verilecektir.

İlgililere önemle duyurulur.


Başvuru Tarihleri  : 03 Ocak - 31 Ocak 2022 Saat 17:00

Başvuru Şekli       : İlgililerin kayıtlı oldukları eğitim birimine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. 


Bu duyuru TEBLİĞ niteliğinde olup ayrıca öğrencilere yazılı tebliğ yapılmayacaktır.


 

EKLER:

1- Ek sınav başvuru dilekçesi için tıklayınız.

2- Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilere ilişkin YÖK yazısına ulaşmak için tıklayınız.

3- Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilere ilişkin YÖK duyurusu için tıklayınız.

4- 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası  için tıklayınız.

5- Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esasları(Üniversitemiz Senatosunun 15/12/2021 Tarih ve 2021/197  Sayılı Kararı) için tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube