Yayınlanma Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe

Üniversitemiz 2022 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Takvimi

Üniversitemizin Değerli Öğretim Elemanları,

18 Aralık 2015 tarih ve 29566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan Üniversitemiz 2022 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Takvimi aşağıda verilmiştir. Başvurular yalnızca elektronik ortamda ÜBYS üzerinden e-imza kullanılarak yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından süreçle ilgili yeni bilgilendirmeler yapıldığı takdirde, sizlerle paylaşılacaktır.

Söz konusu teşvik programı YÖKSİS veri tabanını esas almakta olup, öğretim elemanlarımızın bu veri tabanındaki her türlü bilgilerini güncel tutması gerektiğini bir kez daha hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

17/1/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'ni indirmek için tıklayınız.HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

2-16 Ocak 2023

 Öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu;
    - Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlıklarına,
    - Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında bölüm başkanlıklarına,
   -  Enstitülerde anabilimdalı veya anasanat dalı başkanlıklarına
başvurularının yapılması.

17-25 Ocak 2023

Yapılan başvuruların her bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde kurulan “Birim Akademik teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu” tarafından incelenmesi ve nihai karara esas olmak üzere hazırlanan başvuru değerlendirme kararı ile birlikte Üniversitemizin “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu”na iletilmesi

26-30 Ocak 2023

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından gönderilen başvuruları ve başvuru değerlendirme kararlarını inceleyerek nihai kararı vermesi

31 Ocak 2023

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarının ilanı

1-7 Şubat 2023

Komisyon kararlarına karşı ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz

8-10 Şubat 2023

İtirazların, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilmesi
(İtirazların sonucunda Komisyonun vereceği karar kesindir.)


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube