Sözleşmeli Personel (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B Maddesi) Alım İlanı

Üniversitemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın toplam 23 sözleşmeli personel alınacaktır.

İlk Başvuru (İlan) Tarihi: 01.08.2022

Son Başvuru Tarihi      : 15.08.2022

4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı için tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube