Üniversitemizi Kazanan Öğrencilerimizin Kayıtları Hakkında

2022-YKS sonuçları ile Üniversitemizin herhangi bir programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz kayıt işlemlerini Üniversitemize gelmek suretiyle yüz yüze yapabilecekleri gibi, dilemeleri halinde kayıt işlemlerini bulundukları yerlerden internet ortamında online olarak da yapabilirler. Kayıt işlemlerini elektronik ortamda yapmak isteyen öğrencilerimiz kayıtlarını 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden yapabilirler. Üniversitemizi kazanan yeni öğrencilerimizin elektronik ortamda kaydı tercih etmeleri, onlara her şeyden önce zaman ve ekonomik tasarruf sağlayacaktır. Bu nedenledir ki, geçen yıllarda yeni öğrencilerimizin neredeyse tamamı bu yöntemi tercih etmişlerdir. Öğrenci adaylarımızın elektronik kayıt yapabilmek için eğer daha önce bir şifre almamışlarsa, öncelikle PTT şubelerinden e-Devlet şifrelerini şahsen almaları gerekmektedir.

Elektronik ortamda kaydını tamamlayan öğrencilerimizin ayrıca belge teslimi için Üniversitemiz kayıt merkezine bizzat gelmelerine gerek bulunmamaktır.

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrencilerimizin kayıt işlemleri ise 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında  Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Kayıt Kabul Bürosu’nda yapılacaktır.

Engelli öğrencilerimizin talep etmeleri halinde gereksinim duyacakları ekipmanlar imkânlar ölçüsünde temin edilecek ve yine talep etmeleri halinde kendilerine özel refakatçiler verilecektir. Bu durumdaki öğrencilerimizin  oidb@hitit.edu.tr  e-mail adresinden ekipman/refakatçi taleplerini Üniversitemize iletmeleri yeterli olacaktır.

Kayıtla İlgili Önemli Notlar

1. Elektronik kaydı tercih etmeyen öğrencilerin kayıt işlemleri,  Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Kayıt Kabul Bürosu Çorum adresinde yapılacak olup; adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.

2. Kayıt için istenen belgelerin aslı görülmeden fotokopisi kabul edilmez.

3. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayanlar herhangi bir hak talep edemezler.

4.Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, önlisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların 22 - 26 Ağustos 2022 tarihlerinde yükseköğretim kurumlarına  GEÇİCİ KAYITLARI yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022  tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

5. Sağlık, doğal afetler, birinci dereceden yakınlarının hastalığı veya ölümü, adayın askerde olma, tutuklu olma hali veya yurt dışında olma gibi nedenlerle mazereti olanlar bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla aileleri veya avukatları tarafından da kayıtlarını yaptırabilirler.

6. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümüne yerleşen öğrenci adaylarımız kayıt işlemleri için şahsen müracaat etmeleri ve bu programa kayıt olmak için Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin itfaiye erliğine atanma şartlarındaki (Madde 15) sağlık koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Adayların ayrıca atanmaya ilişkin koşulları incelemelerinde de yarar görülmektedir. (Devlet Hastanesi veya Sağlık Bakanlığının ruhsatlandırdığı özel hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu gerekmektedir. Adayların alacakları heyet raporunun içerisinde itfaiyeci olmasında veya itfaiye eri olmasında sakınca olmadığına dair ibare, boy ve kilo oranının heyet tarafından ölçülerek, boy ve kilo oranının raporun içerisinde yer alması gerekmektedir.)

7. Sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümüne yerleşen öğrenci adaylarımız kayıt işlemleri için şahsen müracaat etmeleri ve tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu getirmeleri gerekmektedir.

8. Tıp Fakültesine yerleşen adaylar, elektronik ortamda kayıtlarını yaptırabilecekler, ancak tam teşekküllü hastaneden alacakları "Tıp Doktoru Olabilir" ibaresi yer alan sağlık raporunu tipfak@hitit.edu.tr adresine mutlaka göndermeleri gerekmektedir. 

Kayıt İşlemini Tamamlayan Öğrencilerimizin Yapması Gereken Diğer işlemler

1. İkinci öğretim programlarımıza yerleşen öğrencilerimiz, 01 Eylül 2022  tarihinden itibaren okul numarası ile ücretlerini Halk Bankası şubelerine yatırmaları gerekmektedir.

2. Üniversitemize yeni kaydolan öğrencilerimizin Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine (ubys.hitit.edu.tr) giriş için,  Kullanıcı Adı Öğrenci Numarası; Şifre ise T.C. Kimlik Numarasıdır. (Öğrenci Numaranızı öğrenmek için tıklayınız.) Sisteme ilk girişte şifrenizin değiştirilmesi önemle tavsiye olunur.

3. Öğrencilerimizin derslere girebilmeleri için, Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin Kayıt Yenileme (Madde-7) ve Derse Kaydolma Esasları (Madde-19) hükümleri çerçevesinde her dönem başında ders kayıtlanma işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Kayıt olan öğrencilerimizin, 05-11 Eylül  2022 tarihleri arasında Üniversitemiz otomasyon sistemine (www.ubys.hitit.edu.tr) giriş yaparak ders kayıt işlemlerini mutlaka yapmaları gerekmektedir. Ders kayıtlanma işlemini belirtilen süre içerinde doğru bir şekilde yapmayan öğrencilerimiz, ilgili döneme ait derslere ve sınavlara giremezler.


E-Devlet Kapısından Kayıt İşlemleri için tıklayınız.

Şahsen Başvuru Yoluyla Kayıt İşlemleri için tıklayınız.

Eğitim Birimlerimiz için tıklayınız.

Kayıtla ilgili önemli notlar için  tıklayınız.

Hitit Üniversitesine yerleşen öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Formlar ve Belgeler:

E-Devlet Kapısından Kayıt İşlemleri

Eğitim Birimlerimiz İletişim Adresleri

Şahsen (Yüz yüze) Başvuru Yoluyla Kayıt

Kayıtla İlgili Önemli Notlar

 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube