Azami Öğrenim Sürelerini Dolduran Öğrenciler İçin Yapılacak Ek Sınav Hakkında

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44/c maddesine istinaden “azami süreler sonunda kayıtlı olduğu öğrenim kurumlarından mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için 2 adet  EK-SINAV hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını 5 derse indirenlere bu 5 ders için 3 yarıyıl, ek sınavları almadan 5 derse kadar başarısız olan öğrencilere 4 yarıyıl; 1 dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır...'' hükmü gereğince azami süreyi tamamlayan öğrencilerimiz için EK SINAVLAR düzenlenecektir. 

Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerimizin 2547 Sayılı Kanun 44/c maddesi’ne göre Ek Sınav haklarını kullanmak üzere 05-09 Eylül 2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar öğrenim gördükleri eğitim birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Sınav haklarından faydalanmak için başvuruda bulunmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılacak ve durumlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.


Ek Sınav başvuru ve sınav tarihleri akademik takvimde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Başvuru Tarihleri : 05 – 09 Eylül 2022

1. Ek Sınav Tarihleri : 13 Eylül 2022

2. Ek Sınav Tarihleri : 15 Eylül 2022


Ek Sınav Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası  için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Uygulama Esasları için tıklayınız.

Açıklamalar için tıklayınız.


Bu duyuru TEBLİĞ niteliğinde olup ayrıca öğrencilere yazılı tebliğ yapılmayacaktır.


İlgililere önemle duyurulur.


Formlar ve Belgeler:

Başvuru Dilekçesi

2547 S.K.44/c

YÖK Uygulama Esasları

Açıklamalar

 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube