657 4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Sonuçları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 01.08.2022 tarihli ve 31910 sayılı Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen 23 adet sözleşmeli personel pozisyonuna https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden online olarak başvuran adayların değerlendirme sonuçları en yüksek puandan başlamak suretiyle 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması ve aranan nitelikler esas alınmak suretiyle sıralanmıştır.

Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personel asıl ve yedek listesi aşağıda yer almaktadır.

Asıl adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 16.09.2022  Cuma  günü  mesai bitimine (saat 17:30’a) kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde müracaat etmeyen asıl adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.     

Asıl listedeki adayların evrak teslim tarihleri içerisinde başvuruya gelmemesi veya aranan şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, çağrılacak yedek adaylar Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir.

Başvuru işlemlerini süresinde yapmış olan adayların arşiv araştırması tamamlandıktan sonra atamaları yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Destek Personeli (Temizlik Hiz./ Merkez) Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Destek Personeli (Temizlik Hiz. / Alaca Avni Çelik MYO) Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Destek Personeli (Basit Bakım ve Temizlik) Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Destek Personeli (Isıtma-Soğutma) Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Destek Personeli (Elektrik) Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Merkez Başvuru Sonuçları için tıklayınız.


Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

- Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Aslı ya da yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)

- 2020 KPSS Sonuç Belgesi (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)

- Adli Sicil Kaydı ( e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)

- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden veya e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı.)

- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

- Yerleşim Yeri Belgesi (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı.)

- Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporu (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut engelinin ve akıl hastalığının bulunmadığı belirtilmelidir. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adayların sağlık raporunda boy ve kilo bilgisinin de bulunması gerekmekte olup, boy ve kilo bilgisi olmayan sağlık raporları kabul edilmeyecek ve adayın yerleştirme işlemi geçersiz sayılacaktır.) 

- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının Aslı ve Fotokopisi (Koruma ve Güvenlik Görevlisi için)

- En az kalfalık veya eş değer belge (Destek Personeli - Elektrik, Basit Bakım ve Temizlik, Isıtma-Soğutma pozisyonları için)

- SGK Hizmet Dökümü (Destek Personeli - Elektrik, Basit Bakım ve Temizlik, Isıtma-Soğutma pozisyonları için)

          

           İletişim Adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Kampüsü Personel Dairesi Başkanlığı Çevre Yolu Bulvarı 19030  Merkez/ÇORUM

           Tel: 0364 219 2093 / 219 2100  


Formlar ve Belgeler:

Destek Personeli (Temizlik Hiz.) Merkez

Destek Personeli (Temizlik Hiz. /Alaca Avni Çelik MYO

Destek Personeli (Basit Bakım ve Temizlik)

Destek Personeli (Isıtma-Soğutma)

Destek Personeli (Elektrik)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Merkez

 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube