4/B Sözleşmeli Personel Yedek Aday Çağrı Duyurusu

01.08.2022 tarihli ve 31910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan sözleşmeli personel (657 4/B) alım ilanımızda belirtilen kadrolara başvuran adaylardan, asıl ve yedek olarak hak kazananların listeleri 29.08.2022 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında yayınlanarak, asıl adayların başvuru süresinin 16.09.2022 tarihi mesai bitimi itibariyle sona erdiği bildirilmiştir.

Verilen süre içerisinde müracaat etmeyen asıl adayların yerine aşağıdaki listelerde isimleri yazılı yedek adayların istenen belgeler ile birlikte en geç 07.10.2022 tarihi mesai bitimine (saat 17:30’a) kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen süre içinde müracaat etmeyen yedek adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Başvuru işlemlerini süresinde yapmış olan adayların arşiv araştırması tamamlandıktan sonra atamaları yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Destek Personeli (Temizlik Hiz./ Merkez) Yedek Liste için tıklayınız.


Destek Personeli (Temizlik Hiz./ Alaca Avni Çelik MYO) Yedek Liste için tıklayınız.


Destek Personeli (Basit Bakım ve Temizlik) Yedek Liste için tıklayınız.


Destek Personeli (Isıtma-Soğutma) Yedek Liste için tıklayınız.


Destek Personeli (Elektrik) Yedek Liste için tıklayınız.


Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Merkez) Yedek Liste için tıklayınız.


Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

- Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Aslı ya da yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)

- 2020 KPSS Sonuç Belgesi (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)

- Adli Sicil Kaydı ( e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)

- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden veya e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı.)

- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

- Yerleşim Yeri Belgesi (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı.)

-Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporu (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut engelinin ve akıl hastalığının bulunmadığı belirtilmelidir. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adayların sağlık raporunda boy ve kilo bilgisinin de bulunması gerekmekte olup, boy ve kilo bilgisi olmayan sağlık raporları kabul edilmeyecek ve adayın yerleştirme işlemi geçersiz sayılacaktır.)

- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının Aslı ve Fotokopisi (Koruma ve Güvenlik Görevlisi için)

- En az kalfalık veya eş değer belge (Destek Personeli - Elektrik, Basit Bakım ve Temizlik, Isıtma-Soğutma pozisyonları için)

- SGK Hizmet Dökümü (Destek Personeli - Elektrik, Basit Bakım ve Temizlik, Isıtma-Soğutma pozisyonları için)

 İletişim Adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Kampüsü Personel Dairesi Başkanlığı Çevre Yolu Bulvarı 19030  Merkez/ÇORUM

 Tel: 0364 219 2093 / 219 2100  


Formlar ve Belgeler:

DESTEK PERSONELİ - TEMİZLİK HİZ. ALACA AVNİ ÇELİK MYO YEDEK LİSTE

DESTEK PERSONELİ - ISITMA-SOĞUTMA YEDEK LİSTE

DESTEK PERSONELİ - BASİT BAKIM VE TEMİZLİK YEDEK LİSTE-1

DESTEK PERSONELİ - ELEKTRİK YEDEK LİSTE

DESTEK PERSONELİ - TEMİZLİK HİZ. MERKEZ YEDEK LİSTE

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ YEDEK LİSTE

 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube