Yayınlanma Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba

Akademik Teşvik Ödeneği Hakkında

Üniversitemizin Değerli Öğretim Elemanları,

YÖK Başkanlığının 13.03.2023 tarih ve E-97354392-661.99-12635 sayılı yazıları ile Danıştay 8. Dairesi tarafından “2020 yılında yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamındaki düzenlemelerin 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayacak şekilde uygulanmasının hukuka aykırı olduğu yönünde verilen kararı "dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunun 15.02.2023 tarihli toplantısında ilgili Yönetmelik düzenlemeleri nedeniyle başvuruda dikkate alınmayan faaliyetleri bulunan öğretim elemanlarına yeni bir başvuru imkanı tanınmasına karar verildiği bildirilmiştir.

Buna göre 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik olarak 2020 yılındaki başvurularında aşağıdaki hususlar nedeniyle puanı 30’un altında olduğu için başvuru yapmamış, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Kesin Karar sonuçlarına göre toplam puanı 30’un altına düşmüş veya toplam puanlarında düşüş olan öğretim elemanlarının Ek’te verilen takvim ve esaslara uygun olarak başvurularını Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına fiziki olarak elden gerçekleştirmeleri rica olunur.

1-Sunulan bildirilerin yarıdan fazlası Türkiye dışından olmaması nedeniyle başvuruya eklenemeyen veya geçersiz sayılan bildirisi olan öğretim elemanları

2-İlgili yılda Editör Kurulu Üyeliği faaliyeti bulunmasına rağmen başvurularına bu faaliyetlerini ekleyemeyen öğretim elemanları

3-SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleleri için Yönetmelik düzenlemesi ile uygulanan hesaplama yöntemi değişikliği nedeniyle önceki yönetmeliğe göre daha düşük puan almış öğretim elemanları.

 

2019 YILI DÜZELTMELERİ İÇİN
AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

15-24 Mayıs

2023

 Öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu;
    - Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlıklarına,
    - Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında bölüm başkanlıklarına,
   -  Enstitülerde anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıklarına
       başvurularının yapılması.

25-31 Mayıs

 2023

Yapılan başvuruların her bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde kurulan “Birim Akademik teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu” tarafından incelenmesi ve nihai karara esas olmak üzere hazırlanan başvuru değerlendirme kararı ile birlikte Üniversitemizin “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu”na iletilmesi

1-4 Haziran

2023

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından gönderilen başvuruları ve başvuru değerlendirme kararlarını inceleyerek nihai kararı vermesi

5 Haziran 2023

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarının ilanı

6-12 Haziran 2023

Komisyon kararlarına karşı ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz

13-14 Haziran 2023

İtirazların, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilmesi (itirazların sonucunda Komisyonun vereceği karar kesindir.)

 Formlar ve Belgeler:

Süreç Takvimi

Başvuru Beyan Formu

Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı

Danıştay 8. Daire Kararı

27.06.2018 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Güncel Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube