Sözleşmeli Personel (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B Maddesi) Alım İlanı

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’ nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın toplam 11 sözleşmeli personel alınacaktır.

İlk Başvuru (İlan) Tarihi     : 08/05/2024
Son Başvuru Tarihi             : 22/05/2024

 Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

1- Başvuru yapmak isteyen adaylar Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alıp, fotoğraf yapıştırıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte 22/05/2024 tarihi mesai bitimine kadar Hitit Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
2- Şahsen başvuru alınacak olup, posta ve diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
4- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
5- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, gerçeğe aykırı belge, beyan teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
 6- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.  
Başvuru Adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Merkez/ÇORUM
Telefon: 0364 219 20 99 / 2100

4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı için  tıklayınız...
Sözleşmeli Personel Başvuru Formu için  tıklayınız..

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube