Yayınlanma Tarihi: 29 Kasım 2011 Salı

Kamu Hizmetinin Kalitesi ve Standardını Yükseltme Projesi

“KAMU HİZMETİNİN KALITESI VE STANDARDINI YÜKSELTME PROJESİ” Kapsamında Eğitimler Başladı.

Projede, üniversitemiz İİBF idari personeline, çalışma hayatlarında gereken bilgilerin verilmesi, yeniliklerin gösterilmesi ve idari personelin sunduğu kamu hizmetinin kalitesi ve standardını yükseltmesi amaçlanmaktadır.

İİBF Dekanlığı’nın desteği ile Yrd. Doç. Dr. Nur ŞAT tarafından başlatılan proje yine Yrd. Doç. Dr. Nur ŞAT ve Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI sorumluğunda yürütülmektedir. Projede, İİBF öğretim elemanları Doç. Dr. Ahmet ÖZALP, Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR, Yrd. Doç. Dr. Metin SAĞLAM, Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI, Yrd. Doç. Dr. Nur ŞAT, Öğr. Gör. Dr. Erginbay UĞURLU, Öğr. Gör. M. Oya YAĞCI, gönüllü olarak eğitim vermektedirler.  Eğitmenlerin ders programlarının aksatılmaması için zaman etkin kullanılmaktadır.

İdari işlerin aksamaması için eğitimlerin iki grup halinde ve iki hafta sürmesi planlanmıştır.İİBF’nin idari personelinin daha iyi hizmet sunması için proje özgün bir içerikle hazırlanmış olup daha önce başka yerlerde sunulmamış eğitimleri kapsamaktadır.

Bir idari personel, bu proje kapsamında MS Word, MS Excel, Yönetimde İnsan, Kamu Mali Mevzuatındaki Değişim, Sosyal İletişim Becerileri, Resmi Yazışma Kuralları, Yönetim ve E-Devlet başlıklarındaki 7 değişik konuda toplam 24 saat ders alacaktır.

İİBF öğretim elemanlarının yaptığı bu eğitimlerde, her eğitim öncesi Ön Test, sonrasında ise Değerlendirme Testi uygulanacak ve eğitimin performansı değerlendirilebilecektir. Eğitimlerin tamamlanmasında ise katılımcılara, katılım belgesi verilecektir.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube