Yayınlanma Tarihi: 30 Kasım 2011 Çarşamba

Üniversitemiz “Bilimsel YöntemTartışmaları” Adlı Bir Etkinlik Düzenlendi

“Bilimsel Yöntem Tartışmaları” konulu programın ikincisi, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 28 Kasım Pazartesi günü Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR’ın açılış konuşmasını yapmasının ardından başladı. İki oturum şeklinde düzenlenen etkinliğin ilk oturumuna konuşmacı olarak Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR,  Yrd. Doç. Dr. Diren ÇAKMAK, Doç. Dr. Ahmet ÖZALP, Arş. Gör. Buğra KALKAN katıldı.

Programın ilk konuşmasını yapan, Yrd. Doç. Dr. Diren ÇAKMAK, İnsanın Sermayeleştirilmesi: “Mühendislik Eğitimine Eleştirel Bir Bakış” konusuna değinerek, mühendisliğin emek ve sermaye olarak iki grupta olduğunu ve Türkiye’deki mühendisliğin hangi tarafta ve  mühendislik eğitiminin hangi modelde olduğu hakkında bilgiler verdi.

“Bilim ve İhtiyaç” konusunda bir sunum gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR, iktisatçıların ihtiyacı nasıl tanımladığını, ihtiyacın gerçekten sonsuz mu olduğunu, bilim ve ihtiyacı, insan- doğa ilişkisi örnekleriyle katılımcılara bilgiler verdi.

Doç. Dr. Ahmet ÖZALP konuşmasında “Açık Toplumun Felsefi Temeli Olarak Yanlışlama Teorisi” konusunda bilgiler verdi. Pupper’da  geçen açık toplum, tarihselcilik, yanlışlamacılık gibi temel kavramları ele alan Doç. Dr. Ahmet ÖZALP, Pupper’in bilim ve felsefe ile yanlışlamacılık, yasal teorisi arasındaki bağı açığa çıkardı.

Arş. Gör. Buğra KALKAN ise “Sosyal Bilimlerde Kompleks Fenomenler” konusunu “Doğa Bilimleri ile Sosyal Bilimler arasında her iki bilimsel dalın doğasından kaynaklanan metodolojiyle bir farklılık almak zorundadır.” dedi. Sosyal Bilimler konusu itibari ile insan ilişkilerini ve onların anlam duygularını ele alarak sunumunu tamamladı.

Programın ikinci oturumu ise 29 Kasım Salı günü gerçekleştirildi. Etkinliğe konuşmacı olarak, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin ALKAN, Prof. Dr. Gülen Elmas ARSLAN, Doç. Dr. Menderes SUİÇMEZ, Doç. Dr. Ferit USLU,  Doç. Dr. Mehmet EVKURAN, Yrd. Doç. Dr. Yaşar SELÇUK katıldı.

Programın ilk konuşmasını yapan,  Doç. Dr. Ferit USLU  “İki Kültür: Sosyal Bilimler ve Doğa Bilimleri” konusuna değinerek, Sosyal Bilimler ile Doğa Bilimleri arasında köklü bir uçurum olup olmadığını, Doğa Bilimleri’nin yöntemi itibariyle tüm bilimlerin referansı sayıldığını ve Sosyal Bilimler’in ise iç içe olan bölümlerden oluştuğunu söyledi.

Doç. Dr. Menderes SUİÇMEZ konuşmasında, “Bilimsel Kabullenme” konusuna değinerek, toplum olarak en büyük eksikliğimizin her konuda bir şey bilmemizden kaynaklandığını ve her konuda bir şey aktarırsak aslında hiçbir şey aktaramayacağımız olduğunu söyledi. SUİÇMEZ, “Biz yani Fen Bilimciler Neden? , Nasıl? , Ne zaman? Sorularına cevap bulduğumuzda ve bu cevaplar tekrarlanabildiğinde bunu doğru olarak kabulleniriz ve biz bilimsel çalışmanın sonucunu kabulleniriz ama gerçektir demeyiz.” dedi.

Doç. Dr. Mehmet EVKURAN ise, “Bilimsel Bilgide Güvenirlik Sorunu: Belirsizlik, Körleşme ve Hata” konusuna değinerek, bilginin genel tanımını aktararak ve güvenirlik, geçerlilik ve doğruluk kavramlarını açıklayarak giriş yaptı, konuşmasında çözüm nedir? sorusuna cevap arayan ve fikir yürütme ile duygusallık arasında bağların olduğunu ifade eden EVKURAN, Sosyal Bilimlerin ortaya çıkmasının ideolojik ve politik gelişimlerle paralel olduğuna değindi.

Yrd. Doç. Dr. Yaşar SELÇUK, “Sosyal Bilimlerde Kullanılan Ölçeklerde Geçerlik ve Güvenirlik” konusunda “Geçerlilik ölçmek biraz zordur o yüzden biz ondan kaçınıyoruz.” dedi. SELÇUK, akabinde teknik ve metot kavramları hakkında bilgi vererek “ölçme yoksa bilimde yoktur” diyerek verdiği örneklerle konuşmasını tamamladı.

“Bilimsel Yöntem Tartışmaları” programının son bölümünde Forum Başkanlığı yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitemizin dünya üniversitesi olma hedefini tekrarlayarak, "İyi akademisyen sadece ders veren akademisyen değildir. Dünyayı iyi yorumlamak zorundayız ve sahada olmalıyız." dedi. Rektör ALKAN, bilimsel yöntem tartışmaları konusundaki hocaların aktardıklarının kitap haline getirilebileceğini önererek bu konuda gerekli desteği vereceğini belirtti. ALKAN, öğrencilerinde sorularını yanıtlayarak konuşmasını sonlandırdı.

“Bilimsel Yöntem Tartışmaları” programının kapanış konuşmasını yapan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülen Elmas ARSLAN katılan herkese teşekkürlerini sunarak ve üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin ALKAN’ ın önermiş olduğu kitaplaştırmanın iyi bir kanaat olduğunu düşündüğünü söyleyerek  oturumu kapattı.

 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube