Yayınlanma Tarihi: 24 Aralık 2012 Pazartesi

İnsan Hakları ve Uygulamaları Paneli Gerçekleştirildi

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Çorum Barosu’nun işbirliğinde Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda 20 Aralık 2012 tarihinde  “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 64. Yılında İnsan Hakları ve Uygulamaları” adlı panel düzenlendi. Panel saat 13.00’da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recai ÇINAR’ın kısa bir açılış konuşmasıyla başladı. ÇINAR konuşmasında, insan hakları konusunun, gerek ülkemizde ve gerek dünyada en önemli sorunların başında geldiği, bu konunun ancak bilinçlenme ile halledilebileceğini, düzenlenen bu panelin insanlarda insan hakları bilinci oluşturmak amacı taşıdığını belirttikten sonra konuşmasını “Keşke insan hakları ihlalleri hiç olmasa ve bu konuyla ilgili toplantılar düzenlenmek zorunda kalmasa” sözleriyle tamamladı ve konuşmacılara başarılar diledi.

Ardından Uluslararası Af Örgütünün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesiyle ilgili tanıtım animasyonunun gösterimi yapıldı. İlgiyle izlenen animasyonun ardından Çorum Barosu Başkanı Av. İbrahim ÖZYILMAZ’ın oturum başkanlığında panelistler davet edildi. “İnsan Haklarının Felsefi Kökenleri” adlı sunum yapan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet ÖZALP, konuşmasına insan hakları söyleminin popülerleşmesinin kavramın içeriğini zayıflatabildiğini, adı üstündeciliğin kolaycılığına sürüklediğini ama bu tarz çabaların insan hakları bilincinin gelişmesinde anlamlı olduğunu söyleyerek başladı.  İnsan doğmak ile insan olmak arasında ayrım yapan ÖZALP, insan haklarının büyük harfle insanlığın sorunu olduğunu belirterek, bu haklara saygı gösterilmesi ve kabul görmesi gerektiğini, çünkü bu hakların kökeninde doğal hukukun ve insan doğası ile kişiliğinin yattığını, bu hakların toplumun ve devletin meşruluğunun göstergesi olarak doğuştan, vazgeçilmez ve devredilmez haklar olduğunu söyledi. Ardından insan haklarının tarihselliği, gelişimi, iktidarla ilişkisi ve kültüralizm konularına değinerek konuşmasını insan hakkının ırksal, dinsel, mezhepsel, cinsel vb. her türlü tikelliğin üzerinde düşünülmesinin gerekliliğini vurgulayarak sonlandırdı.

ÖZALP’in ardından Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Veysel DİNLER, “İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları” konulu bir sunum yaptı. DİNLER konuşmasında, insan haklarının uluslar arası boyutlara ulaşmasının hakların ve özgürlüklerin pozitif hukukta yer almasıyla başladığını, bu anlamda 1787 yılında Amerika Birleşik Devletleri Anayasasıyla başlayan ve 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisiyle devam eden insan haklarının pozitifleşmesi sürecinin, insanlık tarihindeki en önemli trajediler olan Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarıyla kesintiye uğradığını, uluslararasılaşma sürecinin 1945 yılında Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla başladığını belirtti. İnsan haklarının uluslararası boyutta, ulusüstü örgütlenmeler, uluslararası sözleşmeler ve mahkemeler aracılığıyla uygulandığını anlatan DİNLER, ulusulararası sivili toplum kuruluşlarının insan hakları ihlallerini önlemedeki önemlerine dikkat çekerken, Türkiye’nin insan hakları karnesiyle ilgili uluslararası raporların önemsenmesi gerektiği üzerinde durdu.

Panelin ikinci oturumu Avukat Mahmut BAYATLI’nın “İnsan Hakları İhlallerinde Başvuru Yolları” adlı sunuyla başladı. Avukat BAYATLI, iç hukuk başvuru yolları ve sonrasında takip edilebilecek uluslararası yollardan ve bu amaçla kurulmuş olan uluslararası mahkemelerin yapıları ve işlevlerinden söz etti. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yolundan söz ederek, mahkemenin bugüne kadar Türkiye aleyhine verdiği kararlardan örnekler göstermiş ve ne yapılması gerektiğine dair temennilerde bulundu. Son olarak, Çorum Barosu avukatlarından Gülhan KELEŞ, “Kadın ve Çocuk Hakları” adlı konuşmasını yaptı. Sunumuna video gösterisi ve slaytlarla görsel zenginlik katan KELEŞ, Türkiye’de önlenemeyen kadına yönelik şiddete karşı hukuk yollarından ve uygulamadaki aksaklıklardan söz etti.

Son olarak Çorum Barosu Başkanı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, ilk defa birlikte gerçekleştirilen organizasyondaki işbirliğinden duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, işbirliğinin panelle sınırlı kalmaması temennisinde bulundular. Hitit Üniversitesi öğrencileri, kamu üst düzey yöneticileri ve halktan yoğun katılımın olduğu panelde, dinleyicilerin de sorularıyla yoğun olarak katılması ve yaklaşık kırk dakika süren tartışma kısmı, panelist ve dinleyici tüm katılımcıların memnuniyetiyle karşılandı. Aynı zamanda İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Vali Yardımcısı Hüseyin İÇTEN, tüm katılıcılara teşekkürlerini sunarak, bu denli güzel organizasyondan dolayı, emeği geçen herkese şükranlarını dile getirdi.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube