Yayınlanma Tarihi: 03 Eylül 2012 Pazartesi

Üniversitemizde Kayıtlar Başladı

Üniversitemiz bünyesinde yer alan 5 Fakülte ile 2 Yüksek Okulumuzda yer alan 23 lisans programından (İÖ dahil) üçü hariç diğer tümündeki kontenjanlarımızda %100’lük bir doluluk gerçekleşmiştir. Böylelikle lisans programlarımıza ait olan 1693 kontenjanımızdan 1569’unu öğrencilerimiz tercih etmiştir.

Meslek Yüksek Okullarımızdaki (MYO), yeni faaliyete geçen Alaca MYO’daki üç yeni bölüm dahil olmak üzere, yeni açılan bölümlerimizin kontenjanlarının tümü dolmuştur. Genel olarak bakıldığında ise, merkezimizdeki ve 4 ilçemizdeki toplam 5 MYO’muzda bulunan 39 programımıza (İÖ dahil) ait olan 1675 kontenjanımızın 1562’si tercih edilmiştir.

Toplam öğrenci sayısı olarak bakıldığında ise, 2010 yılında 8,377 olan öğrenci sayımız, 2011 yılında 9,369’a ulaşmış olup, bu yıl tercih edenlerin tümümün kayıt yaptırmaları halinde 11,025’e ulaşacaktır.

İllere Göre Dağılım

Üniversitemiz, %34’lük bir oranla en çok ilimiz nüfusuna kayıtlı öğrenciler tarafından tercih edilirken, ikinci olarak Ankara’dan ve üçüncü olarak da İstanbul’dan tercih edilmiştir. 

 

Tanıtım Faaliyetleri

Üniversitemizin son dönemde yaptığı yoğun tanıtım faaliyetlerinden oldukça güçlü geri dönüşler alınmıştır. 2011 ve 2012 yıllarında 10’a yakın ilde farklı medya organları aracılığıyla ve tanıtım fuarlarına katılınarak yoğun bir tanıtım faaliyeti gerçekleşmiştir. İlk kez yapılan bir uygulamayla, 2012 Mart-Mayıs ayları arasında 10 farklı ilde 100’ün üzerinde liseye öğretim üyelerimiz tarafından ziyaretler gerçekleştirilerek, öğrencilere tanıtım faaliyetlerinde bulunulmuştur. Yine bir ilk olarak ilimizde eğitim gören lise öğrencilerine tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Geçtiğimiz yıl yenilenerek, son derece dinamik ve işlevsel bir yapıya dönüştürülen www.hitit.edu.tr ana sayfamızın ziyaret sayısında da büyük artışlar gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yıl başlatılan bir uygulamayla elde edilebilen web sayfamızın ziyaret istatistikleri sonucuna göre, 2012 yılının ilk 8 ayında sayfamız toplam 536,584 kez ziyaret edilmiştir. Sayfamız ülkemiz dışından dünyanın bir çok ülkesinden yoğun bir ziyaret trafiğine sahip olmuş ve en çok sırasıyla ABD, Belçika, Almanya, İngiltere ve Kazakistan’dan ziyaret edilmiştir. Genel olarak ele alındığında diğer ülkelerden web sayfamızın ziyaret oranı geçen seneye göre %290 artmıştır.

Yeni Öğrencilerin Kaydı

Yeni kazanan öğrencilerimizin kayıt işlemleri için yapmaları gereken tüm bilgileri/belgeleri içeren kişisel dosyaları hazırlanmış ve belirttikleri adreslerine gönderilmiştir. İlimize diğer illerimizden gelecek olan öğrencilerimizin gereksinim duyabilecekleri her türlü bilgileri içeren (ulaşım, barınma, burs başvuruları, öğrenci yaşamı ile ilgili bilgiler vb) bir kitapçık üniversitemizce hazırlanmış olup, yeni gelen öğrencilerimize gönderilmiştir.

Engelli öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda kayıt süresince gereksinim duyacakları ekipmanlar imkanlar ölçüsünde temin edilerek kendilerine sunulmuştur. Ayrıca özel refakatçi isteyen engelli öğrencilerimize de destek sağlanmıştır.

Kayıt işlemlerinde öğrencilerimizin ve velilerimizin en kısa sürede kayıtlarını yapabilmeleri için yoğun çalışmalar yapılarak, oldukça sistematik ve düzenli bir şekilde kayıtlarını yapmaları için gerekli tüm altyapı sağlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle kayıtlar birim bazında belirlenen bir takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek olup, öğrencilerimize Çorum otobüs terminalinden kayıt merkezine ve şehir merkezine ücretsiz ulaşım imkanı sağlanmıştır.

Yeni Öğrenci Otomasyon Sistemi ile Kayıt

Öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından büyük sorun olarak ifade edilen ve uzun yıllardan beri kullanılan öğrenci otomasyon yazılımının yerine, tamamen üniversitemiz öğretim elemanlarından oluşan 10 kişilik bir ekip tarafından yeni bir öğrenci otomasyon yazılımı hazırlanmış olup, bu kayıt döneminden itibaren kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Akademik ve İdari Personel Sayımız Artıyor

Her geçen gün hızla büyüyen üniversitemizde, öğrenci sayılarımızdaki artışla birlikte, akademik ve idari personel sayısında da önemli artışlar gerçekleşmektedir. Sayısı 60’a yaklaşan (İ.Ö Dahil) bölüm/programlarımızda 2009 yılında 254 olan akademik personel sayısı bu yılın ilk 8 ayı sonunda 403’e ulaşmıştır. 2009 yılında 180 olan idari personel sayısı ise 2012 yılında 292’ye ulaşmıştır.

Yıllara göre akademik ve idari personel dağılım sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube