Yayınlanma Tarihi: 08 Ocak 2013 Salı

YÖK’ten Arkeoloji Yüksek Lisans Programına Onay

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Arkeoloji Yüksek Lisans Programı açılmasına ilişkin teklif, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 20.12.2012 tarihli toplantısında incelenmiş ve “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği”nin 4. ve 7. maddeleri uyarınca uygun görülmüştür.

Farklı alanlarda uzmanlaşan akademik personeli ile yapılanmasına hızla devam etmekte olan Üniversitemiz Arkeoloji Bölümü, bilindiği üzere 2011-2012 eğitim yılında lisans eğitimine başlamıştı. Henüz yeni olsa da hızla büyüyen ve gelişen bölümümüze çeşitli üniversitelerin arkeoloji programlarından mezun olmuş öğrenciler ve şehrimizin çoğu kurum ve kuruluşunun Arkeoloji lisansüstü programının açılması yönünde teşvik ve talepleri üzerine, Üniversitemizin yapmış olduğu girişimler olumlu sonuçlanmıştır.

Arkeoloji alanında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde lisansüstü eğitimin açılması, hem Üniversitemizdeki akademik etkinliklerin artması yönünden hem de bölümümüzün eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha verimli hale gelmesi açısından önemli bir gelişmedir. Çorum ilinin arkeolojik zenginliği ve bu alandaki potansiyeli, Üniversitemizde arkeoloji alanındaki akademik çalışmaların çeşitlenmesiyle birlikte şüphesiz ciddi bir ivme kazanacaktır.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü lisans ve lisansüstü eğitim programlarının gerçekleştireceği akademik faaliyetler sayesinde Çorum ili sınırları içinde sürdürülmekte olan yerli yabancı ekiplerin yürüttüğü arkeolojik çalışmalar ve Çorum müzelerinin üstlendiği projelerde daha etkin bir biçimde rol alınmasına olanak tanınacak ve kuşkusuz bu projelerin sayısı arttıkça ve üniversitemizle işbirlikleri güçlendikçe Çorum’un ülkemiz ve dünya kültür mirası içindeki konumu daha iyi vurgulanacak ve ortaya çıkacaktır.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube