Yayınlanma Tarihi: 10 Aralık 2013 Salı

İnşaat Mühendisliği Bölümünün Açılmasına Onay

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi bünyesinde “İnşaat Mühendisliği” Bölümünün açılması için YÖK’e yapılan teklifimiz Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 20.11.2013 tarihli toplantısında görüşülmüş ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılması uygun bulunmuştur.

Ülkemizde son yıllarda meydana gelen depremler, İnşaat Mühendisliği bölümünün önemini bir kez daha öne çıkarmaktadır. Bu kapsamda çevre ile uyumlu, bireylerin ve toplumun yaşam kalitesini arttıracak güvenli yapılar tasarlamak; inşaat yapım işlerini planlamak, yönetmek ve inşa etmek üzere kaliteli mühendisler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız neticesinde açılan İnşaat Mühendisliği bölümümüz ile 2010 yılında 31 olan bölüm sayımız %62’lik bir artışla bugün itibariyle 50’ye ulaşmıştır.

İnşaat Mühendisliği Bölümünün Temel Amacı ve Kapsamı;

İnşaat Mühendisliği; malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan proje ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. İnşaat Mühendisliği; konut binaları, kamu binaları, spor tesisleri, fabrikalar, sosyal tesisler, tarım yapıları, hayvancılık yapıları, karayolu, havaalanı, demiryolu, trafik düzeni, köprü, menfez, deniz yapıları, baraj, liman, santraller, akaryakıt depoları, sulama yapıları, arıtma tesisleri, dalga kıran, su depoları, yüzme havuzları, kanalizasyon sistemi, drenaj sistemi, verici kuleleri, havai hat, tünel, hafriyat, toprak kazı, yarma ve dolgu işleri, istinat duvarları, zemin iyileştirmesi, tadilat işleri, restorasyon ve yıkım işleri gibi bir çok alanı kapsamaktadır. 


 


İnşaat Mühendisliği eğitiminde amaç temel mühendislik bilgileri, tasarım ve uygulama becerileri kazandırılmış, yaratıcı, sorgulayıcı, yenilikçi, girişimci, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış uluslararası düzeyde inşaat mühendisleri yetiştirmektir. Toplum için güvenli ve çağdaş yaşam ortamlarının oluşturulmasına, toplumda bilimsel düşüncenin ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına ve böylece toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak bir diğer hedeftir. İnşaat sektöründe kalitenin uluslararası düzeyde arttırılmasına, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öncelik kazandırılmasına, standart ve yönetmelik bilincinin yerleştirilmesine, mesleki etik kurallarının hâkim kılınmasına öncülük etmektir.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube