Yayınlanma Tarihi: 24 Aralık 2013 Salı

Makina Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümlerimiz MÜDEK Tarafından Akredite Edildi

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makina ve Kimya Mühendisliği bölümlerinin akredite edilmeleri amacıyla uzun bir süreden beri gerçekleştirilen yoğun çalışmaların sonucunda MÜDEK’e (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) yapılan başvurumuzu değerlendirmek amacıyla, MÜDEK takımı tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde bölümlerimiz yerinde ziyaret edildi. Yapılan ön değerlendirmeler sonucunda her iki bölümümüz MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. Söz konusu akreditasyonun alınması her iki bölümümüzdeki eğitim-öğretimimizin kalitesinin belirli standartlara dayalı olarak nitelikli bir şekilde yürütüldüğü anlamına gelmektedir.

Mühendislik eğitiminin kalitesini yükseltmek için faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluş olan ve YÖK tarafından da kalite güvence kuruluşu olarak tanınan MÜDEK’den alınacak EUR-ACE sertifikası ile verilen eğitimimizin kalitesi konusunda yalın ve temelsiz övünmek yerine, eğitim kalitemizin belirli standartları karşıladığı ispat edilmiş bulunmaktadır. Güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitim almış, daha nitelikli mühendisler yetiştirerek toplumun refah seviyesinin daha da ileri götürülmesini sağlamayı hedefleyen Mühendislik Fakültemiz, bu süreçte çok yoğun çalışmalar gerçekleştirmiş olup, ciddi anlamda gelişmeler ve değişimler kaydetmiştir.

Bir dünya üniversitesi olma yolunda her geçen gün büyük ama kalıcı adımlar atan Üniversitemizin iki bölümünün akredite edilmesiyle daha da güçlenmenin mutluluğunu yaşıyor, bu gururu bizlere yaşatan bölümlerimizdeki tüm öğretim üyelerimize ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyoruz.

MÜDEK Nedir?

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

MÜDEK, 2002 yılında Türkiye ve KKTC'de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) tarafından, bu fakültelerin mühendislik lisans programlarının değerlendirmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere, Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile bağımsız bir platform olarak kurulmuş ve 2007 yılında dernekleşmiştir.

MÜDEK idari personeli dışında, MÜDEK kurulları, komiteleri, çalışma grupları ve akreditasyon değerlendirme takımlarında görev alan tüm kişiler herhangi bir ücret almadan gönüllülük esasına göre çalışırlar.

MÜDEK,

 • 2003 yılında mühendislik programlarının değerlendirmesine başlamış,
   
 • 17 Kasım 2006 tarihinde Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşa üye olmuş,
   
 • 25 Ocak 2007 tarihinde MÜDEK kısa adını kullanmaya devam ederek Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği adında bir sivil toplum kuruluşuna dönüşerek tüzel kişilik kazanmış,
   
 • 16 Kasım 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim kurumlarının mühendislik programlarında ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak resmen tanınmış, beş yıl süreli bu tanınma 01 Şubat 2013 tarihinde beş yıllığına yenilenmiş,
   
 • 21 Ocak 2009 tarihinden itibaren akredite edeceği mühendislik eğitimi programlarına EUR-ACE Label vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiş,
   
 • 25 Haziran 2011 tarihinde IEA (International Engineering Alliance) Washington Accord'a aday üye (Provisional Status) olmuş ve
   
 • 15 Haziran 2012 tarihinde IEA -Washington Accord'a tam üye (Full Member Signatory) olmuştur.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube