Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2013 Salı

Uluslararası Indekslerde Yer Alan Yayın Sayımız Hızla Artıyor

İsmini evrensel olmaktan alan üniversiteler, çeşitli düzeylerde uluslararası kalitede ve tüm dünyada geçerliliği olan eğitim vermek, ulusal/uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak ve ürettiği bilimsel veri, bulgu, yöntem ve süreçleri ülkesinin ve insanlığın yararına tüm ilgilileriyle paylaşmakla yükümlüdür. Üniversitelerin temel görevlerinden olan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine ek olarak üstlenmiş olduğu en önemli görevlerden birisi de hiç şüphesiz bilginin üretilmesi ve kullanılmak üzere dağıtılmasını sağlamaktır.

Bu çerçevede gerek eğitim-öğretim ve gerekse de pek çok proje çalışmasıyla her geçen gün büyük atılımlar yapan Üniversitemizde, yayın faaliyetleri konusunda da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında öğretim elemanlarımız tarafından çok sayıda uluslararası bildiri sunulmuştur. Ancak özellikle Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından hazırlanan SCI, SCI-E, SSCI, AHCI gibi uluslararası indeksler tarafından taranan, yüksek saygınlığa sahip dergilerde yayınlanan bilimsel yayın sayımız 2010 yılına göre %97, bir önceki yıla göre ise %70 artarak, 75’e ulaşmıştır.

Hiç şüphesiz oldukça zor ve zahmetli bir süreç gerektiren bu tür yayınların hazırlanmasında akademisyenlerimize gerekli olan makina/teçhizat, malzeme, kitap, seyahat vb her türlü gereksinimler; sürekli geliştirilen laboratuvarlarımız, birimlerimize verilen destekler ve bugün itibariyle yaklaşık 2.500.000 TL bütçeye sahip olan Bilimsel Araştırma Projelerinden olabildiğince sağlanmaktadır.

Büyük fedakârlıklarla son derece zorlu bu süreçleri yaşayıp, başarıyla uluslararası bildiriler sunan, makaleler yazan tüm akademisyenlerimize, Üniversitemizin adının tüm dünyada duyurulmasında verdikleri katkılardan dolayı içtenlikle teşekkür ediyoruz.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube