Yayınlanma Tarihi: 04 Aralık 2013 Çarşamba

YÖK’ten Alaca Meslek Yüksekokulu’na Dört Yeni Program Açılmasına Onay

Alaca Meslek Yüksekokulu’nda; Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Basın ve Yayın Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi programlarının açılması için YÖK’e yapılan teklifimiz, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 20.11.2013 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun bulunmuştur.

Üniversitemiz bünyesinde 2010 yılı itibari ile 37 ön lisans programı, 31 lisans bölümü ve 10 yüksek lisans – doktora programı bulunurken, ilimiz ve ülkemiz ihtiyaçları ile istihdam odaklı ve yüksek tercih oranlarına sahip olma kriterleri çerçevesinde Üniversitemizce talep edilen ve  YÖK tarafından onaylanarak açılan programların/bölümlerin sayısı, bu dört program ile birlikte ön lisans program sayısı 70’e, lisans bölüm sayısı 49’a ve yüksek lisans – doktora programı sayıları 21’e ulaşmıştır.


Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programının Amacı;

Sivil Savunma ve İtfaiye Teknikeri yangınlara karşı önlem alınmasını sağlayarak yangına yol açabilecek nedenlerin araştırılması faaliyetlerinde bulunur. Yangın sırasında canlıların veya eşyaların yangın yerinden dışarıya çıkarılmasını sağlar. Yangın yerinden kurtarılan kişilere gerekirse ilkyardım müdahalesinde bulunur. Ağır yaralı kişilerin, kişiye zarar verilmeyecek şekilde taşınmasını sağlar. Sel, deprem, fırtına gibi doğal afetler sonucu meydana gelen olaylarda arama ve kurtarma çalışmalarında bulunur. Yaklaşılması veya girilmesi için özel teçhizat gereken yerlerde mahsur kalan canlıların kurtarılmasını sağlar. İtfaiye erleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

Basın ve Yayın Teknolojileri Programının Amacı;

Basım ve Yayın Teknolojileri Programı ile sektörün ihtiyaç duyduğu teorik bilgiye hâkim, uygulama becerisi kazanmış ana elamanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Çağımızın modern toplum anlayışı; ülkede basılan gazete, dergi, kitap gibi yayınların tirajı ile ölçülmektedir. Bu yayınların çoğaltıldığı basım sektörü, ülkemizin hızlı gelişmesini sağlayarak, modern ve okuma düzeyi yüksek bir toplum olma yolunda ilerlemektedir. Bu nedenle, bölüm sektörün uygulama alanlarına; yüksek el becerisine ve teorik bilgilere sahip ana elemanları; baskı öncesi tasarım eğitimi ile donanımlı, baskı tekniklerine hâkim, teknolojiyi yakından takip eden, hayata geçiren, deneyim kazanmış, nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programının Amacı;

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı, sağlık alanında teşhis tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların montajı, teknik işletme, bakım ve onarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Günümüzde hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup ülkemizdeki kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son 20 yılda 7 ye katlanmıştır. Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır.


Biyomedikal Cihaz Teknolojileri sektörünün, gelişen tıp teknolojileriyle beraber evrensel gelişimi tüm dünyada ve ülkemizde sürekli değişen, gelişen bir pazar ve rekabet ortamı oluşturmuştur. Bu rekabet ortamında Biyomedikal cihazların üretimden sonraki en büyük payını da teknik servis hizmetleri oluşturmaktadır. Gelişen Biyomedikal Cihaz Teknolojileri teknik servis desteğiyle beraber üretim, ithalat, yan sanayi ve sektörleriyle ülke ekonomisine ve hizmet sektörüne katkıda bulunmaya devam edecektir. Bu iş alanında çalışan teknik servis elemanları da aldıkları eğitim, sertifikalandırılmış görev ve işleriyle kaliteli servis destek hizmeti vererek insan sağlığı ve yaşam kalitesi için çalışmaktadırlar.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programının Amacı;

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı, temel gıda bilgilerini, çağdaş eğitim yöntemleriyle aktararak, ulusal ve uluslararası alanda mesleğini icra edebilen, endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte, her yönüyle donanımlı Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi teknikerleri yetiştirmektir. İleri laboratuvar imkânlarıyla buluşturulan öğrencilerimize, öğrenimleri sürecinde endüstride gıda alanında aktif olarak çalışma olanağı sağlamaktır.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube