Yayınlanma Tarihi: 10 Nisan 2013 Çarşamba

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan Üniversitemizde

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN’ın katılımıyla Fakülte Konferans Salonu’nda “Reformist Bir Sultan: III. Selim ve Nizam-ı Cedit” konulu bir konferans gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Ekim ayında Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN, konferans sebebiyle ilk kez Çorum’a geldi.

ATAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN konferanstan önce, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin ALKAN’ı makamında ziyaret etti. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı olarak Ankara ve İstanbul dışındaki ilk yurt içi davetini Hitit Üniversitesi’nden almaktan ve bu vesileyle Üniversitemizde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. BEYHAN, Rektörümüz Prof. Dr. ALKAN’a teşekkür etti. Üniversitenin bulunduğu şehre büyük bir dinamizm ve kültürel zenginleşme getirdiğini ve bu olumlu ortamın özellikle üniversitelere belediye ve valilik gibi devletin diğer kurumlarının destek vermesi, işbirliği yapması ve birlikte hareket etmesi halinde önemli sonuçlar elde edildiğini gözlemlediğini ifade etti. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin ALKAN ise ATAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN’ı Üniversitemizde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Üniversitemizin sürekli gelişme içinde olduğunu, gelinen noktaya büyük emeklerle ulaşıldığını ve başarılacak daha büyük hedeflerinin bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. ALKAN, Çorum’da Hitit Üniversitesi’nin gerek valilik gerek belediye gerekse halk tarafından desteklendiğini, birlikte büyük bir ahenk içinde çalışıldığını, bunun göstergelerinden biri olarak da ortaklaşa yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere işaret etti. Rektörlük Makamındaki görüşmenin sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin ALKAN, Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN’a teşekkür ederek Hitit Güneşi biçiminde tasarlanmış bir plaket takdim etti.

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN “III. Selim ve Nizam-ı Cedit” konulu konferansına III. Selim’in şehzadelik dönemindeki yetişme koşullarından bahsederek başladı. Batılı tarafından sadece “Ottoman Empire” olarak nitelendirilen Osmanlı Devleti’nin aslında “Devlet-i Âliye”, “Osmanlı Memalik-i Mahrusası” gibi adlandırmalardan da anlaşıldığı üzere büyük ve köklü bir devlet yapısına sahip bulunduğuna vurgu yaparak Takvim-i Vekayi’nin Türkçe dışında Arapça, Ermenice ve Rumca yayımlanmasının buna bir örnek teşkil ettiğini ifade etti. Konuşmasının devamında yeniçerilik sisteminin zaman içinde nasıl yıpranıp bozulduğunu “top gürültüsünden korkan, barut kokusundan tiksinen, düşmanı görünce kaçan” gibi çeşitli tanımlamalarla izah eden Prof. Dr. BEYHAN, III. Selim’in Nizam-ı Cedit yapılanmasına neden gittiğinin bu tür okumalarla daha kolay anlaşılacağını söyledi. Konuşmasının son bölümünde her zaman eski ve yeni taraftarlarının bulunduğuna çeşitli örnekler veren Prof. Dr. BEYHAN, modernleşme tarihimize bakıldığında yenilik adına sürekli taklit ile yetinildiği tespitinde bulundu.

Konferansın sonunda Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN, akademisyen ve öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı ve kendisine Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet DEMİRYÜREK tarafından çiçek takdim edildi.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube