Yayınlanma Tarihi: 13 Nisan 2013 Cumartesi

Prof. Dr. Sadık KAKAÇ Üniversitemizde Konferans Verdi

Kısa bir süre önce Uluslararası Mühendislik Eğitimi ve Araştırma Teşkilatı (INEER)’nın en prestijli ödülü olan 'Mühendislik Eğitimi ve Araştırmada Liderlik Ödülü'nü alan TOBB ETÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, hemşerimiz Prof. Dr. Sadık KAKAÇ, Üniversitemiz Rektörlük Binası Konferans Salonunda “Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Bugünü ve Yarını” konulu konferans verdi.

Konferansın açış konuşmasını yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin ALKAN, böyle bir etkinlikte buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, yoğun programına rağmen  bizleri kırmadan Üniversitemize gelen değerli Hocam Prof. Dr. Sadık KAKAÇ’a içtenlikle teşekkürü borç bilirim dedi.

Kentleşmenin ve nüfusun her geçen gün arttığı  dünyamızda, bu artışa paralel olarak ihtiyaçların artmakta olduğunu ve çeşitlenen bu ihtiyaçları karşılamak için sanayi alanında da hızlı bir gelişim yaşanmakta ve bu bağlamda üretim seviyesinin yükselmekte  olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. ALKAN, her geçen gün enerjiye duyulan ihtiyacın arttığını belirterek ihtiyaç duyulan enerjinin önemli bir kısmının fosil yakıt olarak tanımlanan kömür, petrol, doğal gaz vb. kaynaklardan sağlandığını belirtti.

Enerjiye duyulan ihtiyacın her geçen gün artmasına karşın fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin sınırlı oluşu, yeni enerji kaynaklarına yönelimi başlattığını ve bu süreçte Ülkelerin hem enerji kaynaklarının sürekliliğini sağlamak hem de çevre kirliliğini önlemek amacıyla alternatif enerji  kaynaklarına yöneldiğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. ALKAN, gerçekten üzerinde önemle durulması gereken bir konu olan yenilenebilir enerjinin Üniversitemizde konuşulmasının önemine dikkate çekti.

Üniversitemizde, Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde somut adımların atıldığını ve bugün bu çalışmaları görmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek tüm katılımcılara teşekkür eden Rektörümüz Prof. Dr. ALKAN, bütün dünyada olduğu gibi Ülkemizde de enerjiye güvenli ve sürekli bir şekilde ulaşmanın yolları arandığını ve Ülkemizde alternatif enerji kaynakları üzerine çalışmalar yürütüldüğünü açıklayarak, “yeşil çevre, yeşil kampüs” bakış açısıyla Üniversitemizde de bu hususun, hassasiyetle göz önünde tutulduğunu belirtti.

Prof. Dr. Sadık KAKAÇ da, katılımcıları selamlayarak, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. ALKAN’a nazik  davetleri için teşekkür etti ve burada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Son yarım asrın hızla artan nüfusu, beraberinde beslenme, su ve enerji ihtiyacını da artırdığını ve bu anlamda enerjinin toplumlar için büyük önem arz ettiğini dile getirerek, insanların alternatif enerji arayışlarına yöneldiğini belirten Prof. Dr. KAKAÇ, Ülkelerde fosil yakıtlar yakılarak dengeli sürdürülebilir bir enerji stratejisi izlenmekte olduğunu belirterek  fosil yakıtların azlığını veya dış bağımlılığının olduğunu ve bu bağlamda alternatif yakıtlar aranmakta olduğunu açıkladı.

Günümüz kaynaklarını kullanırken geleceğe de, enerji ve temiz bir çevre bırakmanın önemli olduğunu belirten Prof. Dr. KAKAÇ, ülkelerin sürdürülebilirliği; enerji-çevre, ekonomi ve değişik kültürleri bir arada tutmak olduğunu belirterek ülkelerin, çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için yeni enerji kaynakları aramakta olduğunu belirterek her kaynaktan yararlanmak gerektiğini ve tek bir kaynağa bağımlı olmanın büyük bir risk olduğunu belirtti.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını; Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Biyo Kütle Enerjisi, Jeotermal Enerjisi, Hidrolik Potansiyel Enerjisi, Med-Cezir Enerjisi, Hidrojen ve Yakıt Pillerinden Üretilen Enerji olduğunu ve bunların hepsinin aslında enerjisinin ‘güneş enerjisi’ olduğunu açıklayan Prof. Dr. KAKAÇ, fosil yakıt fiyatları arttıkça yenilenebilir enerjinin daha da önem arz etmekte olduğuna değinerek küresel ısınma ve çevresel kirlenmenin  azalması, kırsal bölgelere yeni iş sahaları oluşması ve petrole ödenen dövizin azalması açısından da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının önemine değindi.

Enerji verimliliğini artırmak, enerji tasarrufunu önlemek, enerjiyi üretebilecek, iletebilecek kullanılabilecek teknolojiyi geliştirmenin önemine de değinen Prof. Dr. KAKAÇ, Üniversitemizin Sanayi Bölgesi içerisinde kuracağı TEKNOKENT’in kurulumunun önemine dikkat çekerek, ilk defa bir üniversitede sanayiciler karşısında konuştuğunu ve bunun büyük önem arz eden bir gelişme olduğunu belirtti.

Enerji kaynaklarının dünyada eşit olmadığını bu sebeple politik problemlerin beraberinde geldiğini ve her devletin geleceğini güvence altına almak için enerji problemleri ortaya çıktığını ve bu anlamda ‘nükleer santrallerin’ devreye sokulmasının yerinde olduğu vurgusunu yapan Prof. Dr. KAKAÇ, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı ve katılımcılardan gelen soruları cevapladı. Konferans sonrasında da Rektörümüz Prof. Dr. ALKAN, vermiş olduğu değerli bilgiler için Prof. Dr. KAKAÇ’a teşekkür plaketi takdim etti.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube