Yayınlanma Tarihi: 29 Nisan 2013 Pazartesi

Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz Açılıyor

Üniversitemiz bünyesinde uygulama ve araştırma merkezi kurulması konusundaki teklifimiz, 02.04.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Üniversitemize Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması uygun görülmüştür.

Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Amacı ;

Çorum ilinde bulunan baraj gölünün su sporlarına yönelik olarak, tesislerle aktif hale getirilmesiyle, eğitim ve araştırmalara hazırlanacaktır. Aktif hale gelecek bu tesislerde su sporlarına yönelik kurslar düzenlenerek bu kurslar ile Üniversitemiz personeline ve öğrencilerimize su sporlarına yönelik eğitimler verilecek ve eğitimlerini bitirenler bir üst kurslardan yararlanmalarına imkan sağlanacaktır.

Üniversitemize kurulacak olan Merkez ile ulusal ve uluslararası yarışmalar ile İlimizin ve Üniversitemizin tanıtımına ve gelişmesine büyük destek sağlayacağı düşünülmektedir.

Merkez bünyesinde yapılacak çalışma ve araştırmalar ile kültür ve turizm faaliyetlerinin gelişmesine destek vermiş olacak ve böylelikle bölge ekonomisine de dolaylı olarak katkı sağlayacaktır.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube