Yayınlanma Tarihi: 05 Nisan 2013 Cuma

YÖK’ten Bazı Programlarımıza Öğrenci Alımına Onay

Üniversitemiz Sungurlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde daha önce açılmasına izin verilen Çocuk Gelişimi İ.Ö. Programı’na 40 öğrenci, Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu bünyesinde daha önce açılmasına izin verilen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı’na 30 öğrenci alınmasına, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 01/03/2013 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanunun 4. Maddesi uyarınca izin verilmiştir.

Üniversitemiz Sungurlu Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi İ.Ö. Önlisans Programı; kamu ve özel sektörün çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki ara eleman ihtiyacını karşılamaktadır. Son dönemde eğitim alanında yaşanan gelişmeler, bu sektörde insan kaynaklarına olan ihtiyacın artmasına neden olmuştur. Mezun öğrencilerin, günümüzde gittikçe önemi ve buna paralel olarak yaygınlığı da artan okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için önemli insan gücü ihtiyacına cevap verdikleri görülmektedir. Bu program mezunları; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve çocuk kliniklerinde görev almaktadırlar.

Üniversitemiz bünyesinde, sadece Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nda bulunan Çocuk Gelişimi Önlisans Programı, potansiyel öğrenci sayısının çokluğu nedeni ile açıldığı yıldan beri %100 doluluk oranı ile eğitim öğretimini sürdürmektedir. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında ortaöğretimden mezun olan öğrenci sayısının fazlalığı, çevre illerden de çok sayıda öğrencinin Sungurlu Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programını tercih etmesini sağlamaktadır.

Üniversitemiz Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlisans Programı; Ülkemizde de çalışma hayatını düzenlemek, iş sağlığı ve güvenliğini geliştiren tedbirler almak ve bunları sürekli kılmayı amaç edinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yayınladığı yeni mevzuat değişiklikleri ile işletmelere yasal zorunluluklar da getirerek konuya ilişkin duyarlılığı oluşturmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin son mevzuat değişikliklerine göre işletmeler “İş Güvenliği Uzmanları ve İş Güvenliği Teknik Elemanları” istihdam etmekle yükümlüdürler. Bu nedenle bütün sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği insan kaynağı ihtiyacı doğmuştur.

 Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu bünyesinde sektörün iş sağlığı ve güvenliği alanında insan kaynağı ihtiyacını gidermek amacıyla açılmış olan “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” Önlisans Programına 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabul edilecektir. Yaşadığımız yüzyılın en önemli sorunlarından ve ihtiyaçlarından birine hizmet edecek ayrıca ülkemiz gençliğinin istihdamına katkı sağlayacak olan program mezunlarına “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” unvanı verilecektir. 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube