Yayınlanma Tarihi: 07 Nisan 2013 Pazar

Üniversitemize Kabul Edilecek Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları Açıklandı

Yükseköğretim Genel Kurulunun 28.03.2013 tarihli toplantısında kabul edilen; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi ve 01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan yetkiye dayanılarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 13/02/2013 tarihli toplantısında belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca; Üniversitemize 2013-2014 eğitim-öğretim yılında yurtdışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları belli oldu.

Kısa bir süre önce Üniversitemiz Senatosunda kabul edilen “Hitit Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Programları İçin Yurtdışından Öğrenci Kabul Ve Kayıt Yönergesi” uyarınca belirlenen yabancı öğrenci kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmuş ve Üniversitemizce önerilen şekliyle uygun görülmüştür. Bu kapsamda 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Meslek Yüksekokullarımızın önlisans programlarına 66, Fakültelerimize 50, Sağlık Yüksekokulumuza 3 ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuza 6 olmak üzere toplam 125 öğrenci kabul edilecektir.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelecek olan yabancı uyruklu öğrenciler, ilimizde öğrenimlerini sürdürürken üniversitemizi, ilimizi ve ülkemizi daha iyi tanımakla birlikte farklı kültürlerle buluşma fırsatı da olacaktır. Aynı zamanda üniversitemizin uluslararasılaşması sürecine de büyük katkılar sağlayacaktır.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube