Yayınlanma Tarihi: 13 Mayıs 2013 Pazartesi

Tarih İnanç ve Kültür Etkileşimi Konulu Panel Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda, öğrenci kulüplerimizden Türk Tarih ve Kültür Araştırmaları Kulübü ile Gezgin Düşünürler Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği “Tarih, İnanç ve Kültür Etkileşimi” konulu panel düzenlenmiştir. Moderatörlüğünü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demiryürek’in yaptığı panele konuşmacı olarak İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Evkuran ve Prof. Dr. Mehmet Azimli ile Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğr. Gör. Zekeriya Işık katılmışlardır.

Panelde, Prof. Dr. Mehmet Evkuran, kavramsal açıdan tarih algısı üzerinde durmuş, Tarih nedir? Tarihçilik nedir? Tarihin yaşayan toplumlar ve bireyler için anlamı nedir? gibi sorular sorarak sunumuna başlamıştır. Prof. Dr. Evkuran kuramsal ve kavramsal yaklaşımlarla, bu sorulara cevaplar vermeye çalışmıştır.

Prof. Dr. Mehmet Azimli ise İslam tarihçiliğine eleştirel gözle bakan bir sunum yapmıştır. Prof. Dr. Azimli, İslam tarihçilerinin olayları, kaderci ve teslimiyetçi bir yaklaşımla ele almalarının kabul edilemezliğini anlatmıştır.

Öğr. Gör. Zekeriya IŞIK ise Tarihin en az sürekli tekrar eden doğa olayları kadar insanlığı etkilediğinden yola çıkarak, Tarihçiliğin zor bir alan olduğunu belirtmiştir. Tarihin insan kadar duygusal, toplum kadar hassas, devlet kadar ciddi bir zeminde icra edildiğine dikkat çeken Öğr. Gör. IŞIK, Türkler özelinde Tarih, İnanç ve Kültür etkileşimini izah etmeye çalışmıştır.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube