Yayınlanma Tarihi: 13 Mayıs 2013 Pazartesi

Üniversitemizde Proje Koordinasyon Birimi Kuruldu

Proje hazırlayan personelimize yardımcı olmak ve projelerin takibini kurumumuz adına yapmak üzere Rektörlüğümüz bünyesinde “Proje Koordinasyon Birimi” kurulmuş olup, Proje Koordinasyon Birimi Eş Başkanı olarak öğretim elemanı Mehmet AYDINKAL görevlendirilmiştir.

Temel işlevi; Üniversitemizin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini proje yazma konusunda teşvik etmek, proje sahiplerine proje hazırlama ve uygulama aşamasında desteklemek ve proje yazımı ve yönetimi ile ilgili işbirliği içinde ortak çalışmaları özendirmek amacıyla konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek olan Proje Koordinasyon Birimi, yurtiçi ve yurtdışı proje teklif çağrılarını tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak ve proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişilerin birbirleriyle irtibata geçmelerini sağlamakla sorumlu olacaktır.

Bu bağlamda Proje Koordinasyon Biriminin en temel görev ve sorumlulukları şunlar olacaktır:

Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak,

Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak,

Danışmanlık, bilgilendirme hizmeti vermek,

Proje yönetimi süreçlerini izlemek ve ayrıca yerel, ulusal ya da uluslararası ihale dosyalarının hazırlanması ve yürütülmesine destek sağlamak.

Dolayısıyla, Proje Koordinasyon Birimi, Avrupa Birliğince desteklenen IPA kapsamlı ulusal projelerden, Avrupa Birliği Komisyonu’nun uluslararası tematik projelerine, TÜBİTAK projelerinden, Ulusal Ajans kapsamlı projelere, Kalkınma Ajanslarının duyurduğu projelerden, Bakanlıkların güdümünde yürütülen projelere kadar geniş bir eksende çalışacaktır

2013 yılı, ikinci yarısı esas olmak üzere, Proje Koordinasyon Birimi bünyesinde tüm birimlerimize yönelik proje yazımı ve proje döngü eğitimlerine ağırlıklı olarak yer verilecektir. Bunun yanı sıra, üniversite sanayi işbirliği ekseninde; Ticaret Sanayi odası, KOSGEB, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, İŞKUR ve belli başlı sivil toplum kuruluşlarının da dâhil edileceği geniş paydaşlı proje çalışmalarının işlerlik kazanması için bilgilendirme ve proje yazımı eğitimleri düzenlenecektir.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube