Yayınlanma Tarihi: 13 Mayıs 2013 Pazartesi

Üniversitemizde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılıyor

Üniversitemiz bünyesinde, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki teklifimiz, 02.04.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Üniversitemize Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması uygun görülmüştür.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Amacı ;

Bir süredir Üniversitemiz bünyesinde yürütülen çalışmalarda uzaktan eğitim konusunda somut adımlar atıldı. Büyük şehirlerdeki ve çevre illerdeki üniversitelere yapılan ziyaretlerde uzaktan eğitim konusunda ulaşılan nokta, yapılan çalışmalar ve öne çıkan uygulamalar incelendi. Uzaktan eğitimin üniversitemize ve topluma sağlayacağı yararlar göz önüne alınarak bir merkez kurulması çalışmaları başlatıldı. Bu çerçevede Uzaktan Eğitim Merkezi yönetmeliği hazırlandı ve Eğitim Komisyonunun çalışmalarının ardından Üniversitemiz Senatosundan geçti. Merkezin açılmasına dair hazırlanan dosya YÖK’e gönderildi.

20 Nisan 2013 tarihli YÖK Genel Kurulu toplantısında kısa adı HUZEM olan Hitit Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’nin kurulması onaylandı.

Uzaktan Eğitim Merkez’inin üniversitemize ve topluma yapacağı katkılar şunlardır:

 • HUZEM bünyesinde açılması düşünülen programlar ile eğitim talebinin karşılanmasında daha geniş ve farklı kitlelere ulaşılacağından Hitit Üniversitesinde bulunan kısıtlı öğretim üyesi kaynağının etkin ve verimli kullanımı mümkün olacaktır.
   
 •  Üniversitemizde bulunan konu uzmanları bilgi ve deneyimlerini yalnız kendi öğrencilerine değil geniş kitlelere ulaştırabilecektir. Özellikle öğretim elemanı eksikliği çekilen alanlarda önemli bir açık bu yolla kapatılabilecektir.
   
 • Bireylerin ileri düzeyde eğitim alma olanağı artacak ve bu durum ülkemiz ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacaktır.
   
 • İnsanların gereksinim duyduğu eğitimi onlara uygun zamanda ve bulundukları mekânda vermek mümkün olabilecektir. Böylece hayat boyu öğrenim sürebilecek, insan kaynağı gelişebilecek ve ülke ekonomisi bundan olumlu etkilenebilecektir.
   
 • Üniversitemizde uzman istihdam edilemeyen konularda, diğer üniversitelerdeki uzmanların eğitim programı e-öğrenme modeli ile dâhil edilebilecek olması öğretimde etkinliği artırarak dolaylı yollardan ekonomiye olumlu katkı sağlayabilecektir.
   
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde üniversiteler arasında henüz istenen düzeye ulaşmamış olan iş birliği HUZEM ve diğer üniversitelerdeki birimler aracılığıyla artırılabilecek, ortak eğitim programları yoluyla bölümlerin ve programların hizmet alanları gelişecek ve öğretim elemanlarının ortaklık kültürüne katkıları sağlanabilecektir.
   
 • Merkezin yürüteceği uzaktan eğitim faaliyetleri, üniversiteye önemli bir kaynak oluşturarak ekonomik açıdan Üniversitemizin kendi kendine yeterliliğini artıracaktır.
   
 • HUZEM bünyesinde açılacak uzaktan eğitim programlarında kullanılacak e-eğitim modelinin üç temel sistemi ve buna bağlı yardımcı sistemleri bulunmaktadır. Öğrenci sayısına göre önlisans, lisans, yüksek lisans ve lisans tamamlama programlarında sanal sınıf uygulaması yapılacaktır.
   
 • Dersi kaçıran ya da yeterince kavrayamayan öğrenciye aynı dersi arşivden sayısız izleme ve tekrar olanağı sunulacaktır.

 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube