Yayınlanma Tarihi: 15 Mayıs 2013 Çarşamba

Bir Tane Daha Yüksek Lisans ve Doktora Programımız Açılıyor

Üniversitemiz ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılan protokol gereği, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Beden Eğitimi ve Spor Ortak Yüksek Lisans Programı ile Beden Eğitimi ve Spor Ortak Doktora Programı açılması konusundaki teklifimiz, 18.04.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve Yükseköğretim Kurumlarının Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Lisansüstü Eğitim-Öğretim  Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca  söz konusu teklifimiz uygun görülmüştür.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Programının Amacı;

Üniversitemizin akademik personel gereksinimlerini karşılamak, Beden Eğitimi ve Spor alanında uzman eğitimciler yetiştirmek ve alan eğitiminde gerçekleştirilecek nitelikli lisansüstü çalışmaları ulusal ve uluslararası platformlarda duyurabilmek için Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı kapsamında Lisans programının açılması yararlı olacaktır.

 Açılması planlanan bu lisansüstü eğitim, görev başında olan Beden Eğitimi ve Spor alanında lisans eğitiminden mezun olan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen mezunlara, öğretmen adaylarına ve akademisyenlere yönelik olacaktır. Bunun için Beden Eğitimi ve Spor alanında çalışanlara gerekli olan çalışma alanları belirlenecek ve onların hem ulusal hem de uluslararası nitelikte çalışmalar yapabilmeleri ve yayınlamaları sağlanacaktır.

 Ülkemizin bilimsel ve teknolojik eğitiminde gelişmiş ülkelerle eş zamanlı; hatta daha ileri bir düzey yakalayabilmesi için gelecek kuşakların gereksinimlerine olanak sağlayabilecek biçimde etkin ve verimli bir eğitim amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak eğitim ve öğretim kadrolarının yetiştirilmesi ve güçlendirilmesine, diğer alanlarla eş güdümlü ve işbirliği içinde olunmasına ve lisansüstü düzeyde yürütülen tezlerin, yapılan proje ve seminerlerin, makale ve araştırmaların ulusal ve uluslararası ölçütlerde olunmasına çalışılıp bilimsel çalışmalara katılımın artmasına ve sürekliliğine özen gösterilecektir.

 Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalının ana çalışma koşulları mevcut programlar çerçevesinde; Türk Spor Teşkilatının yapısı, fonksiyonunu, işleyişi ve sorunlarının incelenmesi, spor federasyonlarının işlevleri, sorunları ve Türk sporuna olan katkılarının tartışılması, spor kulüplerinin işleyişi, yapılanmaları, sporcuların, performans ölçümleri ve değerlendirilmesi, sporcuların sağlık sorunlarına yönelik çalışma ve incelemelerin yapılması, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin spora yönlendirilmeleri ve teşvik edilmeleri, sporun hukuk, işletme, iletişim pazarlama ve halkla ilişkiler gibi alanlarla olan etkileşimi çerçevesinde alanların etkisinin ve ilişkilerinin incelenmesi ve sporun toplumun her kesimine yönelik sağlık ve sosyal boyutlarıyla etkilerinin incelenmesi konularını içermektedir.

Özellikle sporcuların performans işlemleri ve değerlendirilmelerine yönelik çalışmalar ile sporcu sağlığı konularında yapılan çalışmalarda laboratuvar çalışmalarına geniş yer verilmektedir. Beden Eğitimi ve Spor programını tamamlayan öğrenciler anabilim dalı altında eğitimini aldığı alt programlarda tezleri ve araştırmaları özelinde bilgi sahibi olmaktadır. Ayrıca Spor Sağlık Bilimleri, Hareket ve Antrenman Bilimleri ve Beden Eğitimi ve Spor Programlarını tamamlayan öğrenciler de sporcuların performans değerlendirmelerindeki özellikli konular, laboratuvar ve alan testlerinin uygulayabilme ve sonuçlarını yorumlama, sporcularla ilgili psiko-sosyal yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimini tamamlayan öğrenciler, öğretmenlik programını ve öğretmen eğitimi ile ilgili özellikli çalışmalar, program geliştirme, öğretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar.

 

Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programın Amacı ;

Üniversitemiz akademik personel gereksinimlerini karşılamak, Beden Eğitimi ve Spor alanında uzman eğitimciler yetiştirmek ve alan eğitiminde gerçekleştirilecek nitelikli lisansüstü çalışmaları ulusal ve uluslararası platformlarda duyurabilmek için Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı kapsamında Doktora programının açılması yararlı olacaktır. Açılması planlanan bu lisansüstü eğitim, görev başında olan Beden Eğitimi ve Spor alanında yüksek lisans eğitiminden mezun olan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen mezunlara, öğretmen adaylarına ve akademisyenlere yönelik olacaktır. Bunun için Beden Eğitimi ve Spor alanında çalışanlara gerekli olan çalışma alanları belirlenecek ve onların hem ulusal hem de uluslararası nitelikte çalışmalar yapabilmeleri ve yayınlamaları sağlanacaktır. Ülkemizin bilimsel ve teknolojik eğitiminde gelişmiş ülkelerle eş zamanlı; hatta daha ileri bir düzey yakalayabilmesi için gelecek kuşakların gereksinimlerine olanak sağlayabilecek biçimde etkin ve öğretim kadrolarının yetiştirilmesi ve güçlendirilmesine, diğer alanlarla eş güdümlü ve işbirliği içinde olunmasına ve lisansüstü düzeyde yürütülen tezlerin, yapılan proje ve seminerlerin, makale ve araştırmaların ulusal ve uluslararası ölçütlerde olmasına çalışıp bilimsel çalışmalara katılımın artmasına ve sürekliliğine özen gösterilecektir.

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalının ana çalışma koşulları mevcut programlar çerçevesinde; Türk Spor Teşkilatının yapısı, fonksiyonunu, işleyişi ve sorunlarının incelenmesi, spor federasyonlarının işlevleri, sorunları ve Türk sporuna olan katkılarının tartışılması, spor kulüplerinin işleyişi, yapılanmaları, sporcuların, performans ölçümleri ve değerlendirilmesi, sporcuların sağlık sorunlarına yönelik çalışma ve incelemelerin yapılması, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin spora yönlendirilmeleri ve teşvik edilmeleri, sporun hukuk, işletme, iletişim pazarlama ve halkla ilişkiler gibi alanlarla olan etkileşimi çerçevesinde alanların etkisinin ve ilişkilerinin incelenmesi ve sporun toplumun her kesimine yönelik sağlık ve sosyal boyutlarıyla etkilerinin incelenmesi konularını içermektedir. Özellikle sporcuların performans işlemleri ve değerlendirilmelerine yönelik çalışmalar ile sporcu sağlığı konularında yapılan çalışmalarda laboratuvar çalışmalarına geniş yer verilmektedir.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube