Yayınlanma Tarihi: 20 Mayıs 2013 Pazartesi

Prof. Dr. Ali Berat Alptekin Sarı Saltuk’la İlgili Bir Konferans Verdi

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün davetlisi olarak ilk kez Çorum’a gelen Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda 17 Mayıs 2013 Cuma günü “Sarı Saltuk’un Saltuknâme’sinin Türk Folkloru ve Halk Edebiyatı Açısından Önemi” konulu bir konferans verdi. Öğretim elemanları ve öğrencilerin yanı sıra Çorum halkının büyük ilgi gösterdiği konferansın açış konuşmasını Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet DEMİRYÜREK yaptı. Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN’e katkı ve katılımından dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Prof. Dr. DEMİRYÜREK, Sarı Saltuk’un varlığına Makedonya ve Bosna Hersek’ten örnekler göstererek onun geniş bir coğrafya içinde sahiplenildiği tespitinde bulundu. Prof. Dr. DEMİRYÜREK, Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında birbirini takip eden üç halkadan bahsedilebileceğini belirtip bu halkalardan birincisinin Battal Gazi, ikincisinin Danişment Gazi ve üçüncüsünün de Sarı Saltuk olduğunu ifade ettikten sonra konferansın verimli geçmesi temennisinde bulunarak konuşmasını bitirdi.

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN konferansında Anadolu ve Rumeli’nin fethi ve İslamlaştırılmasında üstün başarılar göstermiş menkıbevi bir kahraman olan Sarı Saltuk’un hayatı ve gazaları etrafında pek çok efsane / menkıbe anlatıldığını belirterek Sarı Saltuk’un hayatını ve menkıbelerini konu alan Saltuknâme adlı eserin XV. yy. sonlarında Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Cem Sultan’ın emriyle Ebu’l Hayr-ı Rumî tarafından derlenmiş olduğunu ifade etti ve konuyla ilgili önemli ayrıntıları dinleyicilerle paylaştı. Saltuknâme’de bulunan efsane örneklerinin Anadolu’da birçok evliya ile ilgili olarak anlatıldığını açıklayan Prof. Dr. ALPTEKİN, bu efsanelere konuşmasında genel hatlarıyla yer verdi.

Yaklaşık bir saat süren konferansın bitiminde Prof. Dr. ALPTEKİN’e Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet DEMİRYÜREK tarafından plaket takdim edildi.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube