Yayınlanma Tarihi: 22 Mayıs 2013 Çarşamba

YÖK’ten Bazı Programlarımıza Öğrenci Alımına Onay

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu bünyesinde daha önce açılmasına izin verilen; Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’na 30 öğrenci, Bankacılık ve Sigortacılık Programı’na 30 öğrenci alınması, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 18/04/2013 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanunun 4. Maddesi uyarınca izin verilmiştir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ;

Hizmet sektörü içerisinde önemli bir yere sahip olan turizm sektörü ülkemizde her geçen gün daha da büyümekte ve ülkemiz ekonomisi için önemi daha da artmaktadır. Çorum ilinde ve ülkemizde turizm faaliyetlerine katılan kişi sayısı ve turizm alanında faaliyet gösteren işletme sayısında sürekli bir artış görülmektedir. Bu artışa bağlı olarak zaten büyük oranda insan gücüne dayalı bir sektör olan turizm sektörünün, nitelikli işgücü talebi daha da artmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde 2013-2014  eğitim öğretim yılında açılacak olan Turizm ve Otel  İşletmeciliği  programı ilimizde turizm sektöründe yıllardır süregelen, alanında uzmanlaşmış ara eleman ihtiyacını karşılama açısından önemli bir yere sahip olacaktır.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının temel amacı; Türkiye ve dünya turizminde ihtiyaç duyulan teorik bilgiye ve sektörel deneyime sahip, mesleğin gerektirdiği yabancı dil ve bilgisayar kullanabilme becerisine sahip, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini kazanmış, dünyadaki ve Türkiye’deki turizm sektöründeki gelişmeleri takip eden, hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, orta kademe yöneticilik özelliklerine sahip turizmcilerle, üretim süreçlerinde görev alabilecek ara kademe elemanlarını ve kendi adına işletme açabilecek nitelikli insan  gücünü  yetiştirmektir.

Mezunlar konaklama işletmelerinin yanında; Seyahat Acenteleri, Yiyecek-İçecek İşletmeleri, Termal Turizm Merkezleri, Tur Operatörlüğü İşletmeleri, Kongre-Konferans Merkezleri, Marina İşletmeciliği, Hava Yolları Ve Charter Şirketleri, Denizcilik Ve Kurvaziyer İşletmeleri, Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nın Çeşitli Birimleri, Enformasyon Merkezleri Ve Dikey Geçişle Lisans Eğitimine Devam Edenler İçin Akademik Kariyer gibi birçok farklı alanda istihdam olanağı mevcuttur.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı ;

Bankalar ve Sigortalar modern serbest piyasa ekonomilerinin en önemli finansal kuruluşlarıdır. Bu kurumlar kendi alanlarında çok sayıda hizmet sunmanın yanı sıra firmaların gereksinim duyduğu finansmanı sağlama dolayısı ile de sosyal fonksiyona sahiptirler. Program bankacılık ve sigortacılık olmak üzere iki ayrı alandan oluşmaktadır. Bankalar temel olarak mevduat toplayan ve kredi veren kuruluşlardır. Bunun yanı sıra, havale yapmak, teminat mektubu vermek, akreditif açmak ve dış ticaret finansmanı sağlamak, döviz işlemleri yapmak; portföy yönetmek gibi işleri de yaparlar. Günümüzde bankalar opsiyon, swap ve vadeli işlemler gibi işlemleri yapmaya başlamıştır. Bankalar yaptıkları işlere göre, ticaret, yatırım, kalkınma bankaları gibi faklı türlere de ayrılırlar. Sigorta kurumları ise müşterilerine çok farklı alanlarda sigorta sağlarlar: günlük yaşamımızda, sağlık, hayat, trafik, deprem, tarım, doğal afet, kaza vs. gibi çok sayıda sigorta türü bulunmaktadır. Sigorta şirketleri, reasürans uygulaması ile uluslararası düzeyde hiyerarşik bir düzen içinde çalıştıklarından uluslararası boyutlara da sahiptirler. Programın amacı yukarda sıraladığımız iş ve işlemleri yapacak elemanlar yetiştirmektir.   

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube