Yayınlanma Tarihi: 23 Mayıs 2013 Perşembe

Üniversitemizde Scifinder ve Ithendicate Eğitim Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversiteler başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarda hazırlanacak tez, proje, ödev ve belgeler ile akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının bilgisayar tabanlı bir sistemle belirleyebilmek için kullanılmakta olan ITHENDICATE veri tabanı ile Basılı versiyonu olan Chemical Abstracts'la beraber toplam 5 CAS veritabanı ve Medline veritabanıyla; kimya, yaşam bilimleri, biyokimya, biyoloji, farmakoloji, tıp ve ilgili disiplinlere ait dergi, konferans, sempozyum, patent, kitap ve doktora tezlerini içermekte ve 1907'den günümüze kadar olan literatürü kapsamakta olan, özellikle Kimya ve Kimya ile ilgili bölümlerin; Biyoloji, Fizik, Kimya Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Malzeme ve Metalürji Mühendisliği alanlarını kapsayan SCIFINDER veri tabanı eğitim toplantısı 22 Mayıs 2013 tarihinde saat 14.00 de Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda geçekleştirildi.

Akademisyenlerimizin yoğun ilgi gösterdikleri toplantı   Dr. Görkem MERGEN tarafından gerçekleştirilmiş olup, elektronik kaynakların daha kolay ve etkin kulanım yollarının anlatılması ve örneklendirmelerle devam ederek   soru cevap ile sonlanmıştır. 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube