Yayınlanma Tarihi: 06 Mayıs 2013 Pazartesi

Üniversitemiz Kimya Bölümü Bahar Seminerleri Devam Ediyor

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Dursun SARAYDIN tarafından, “Radyasyonla Hazırlanan Akrilamid Hidrojelinin Biyomateryal Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması” konulu seminer, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda verildi.

“Radyasyonla Hazırlanan Akrilamid Hidrojelinin Biyomateryal Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması” isimli seminerin raporu;

Çağdaş tıpta, fizyolojik sıvılar ve vücutla biyouyumlu olan metaller, seramikler, karbonlar, doğal dokular ve polimerler biyomateryal olarak kullanılmaktadır. İstenilen özellikte ve geometride yapılabilen ve hidrojeller polimerik biyomateryallerin önemli bir kısmını oluşturur. Biyomateryal özelliği taşıyan hidrojellerin en temiz ve katkısız olanları ise radyasyon tekniği kullanılarak hazırlanan homo ya da kopolimerlerdir.

Bu çalışmada ‘temiz yöntem’ denilen radyasyon tekniği ile hazırlanmış olan poli akrilamid (PAAm)’in, spektrostroskopik, mekanik, ısısal, şişme, difüzyon, ağyapı özellikleri ile yapay fizyolojik sıvılardaki şişme davranışları, insan kanı biyokimyasal parametreleri ile in vitro ve sıçan derialtı dokuları ile in vivo biyouyumluluğu araştırılması amaçlanmıştır.

1 g AAm ile 1 mL suda çözülerek silindirik pipetlere doldurulmuş ve γ-ışınları ile bir 60Co kaynağında 4.65 kGy ışınlanarak hidrojeller sentezlenmiştir. Hazırlanan jeller yıkanmış ve kurutulmuşlardır. Bu jellerin FT-IR spektrumu, DSC termogramları alınmış ve çekme-uzama denemeleri yapılmıştır. Ayrıca bu jellere yapay fizyolojik sıvılarda dinamik şişme denemeleri uygulanmıştır. Biyouyumluluk için insan kan serumu ile etkileştirilmiş, son olarak jeller sıçan deri altı dokusuna yerleştirilerek histolojik incelemeler yapılmıştır.

FT-IR spektrumlarının incelenmesi sonucu AAm’nin çapraz bağlı yapı oluşturduğu anlaşılmıştır. Mekanik analizle, kopmadaki uzama ve Young modülü değerleri bulunmuştur. Isısal analizle, camsı geçiş sıcaklığı saptanmıştır. Dinamik şişme deneylerinden ise PAAm’in su ve yapay fizyolojik sıvılardaki denge şişme değeri, dengedeki su içeriği, şişme hız sabiti, difüzyon üsteli ve difüzyon katsayısı hesaplanarak şişme ve difüzyon özellikleri bulunmuştur.

PAAm’in insan kanı serumunun biyokimyasal parametrelerini etkilemediği ve sonuçta insan kan serumu ile biyouyumlu olduğu görülmüştür. Sıçan deri altı dokusu ile yapılan histolojik incelemeler sonucunda yerleştirilen hidrojellerin doku tarafından kronik inflamasyon gelişmeksizin epitelize bir fibröz kapsülle çevrelendiği, fakat dokuda keloid, skar dokusu, nekroz, abse, kist ve tümör oluşmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak temiz yöntem olan radyasyon tekniği ile hazırlanan akrilamid hidrojelinin yumuşak doku biyomateryali olarak biyotıp alanında kullanılabileceği söylenilebilir.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube