Yayınlanma Tarihi: 08 Mayıs 2013 Çarşamba

Türk Tarih Kurumu Başkanı Üniversitemizde Sultan II. Abdülhamid’i Anlattı

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi’nin daveti üzerine 7 Mayıs 2013 tarihinde Çorum’a gelen Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ “Batıda Sultan II. Abdülhamid Algısı” başlıklı bir konferans verdi. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet DEMİRYÜREK, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan CANDAN, Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet AKBAŞ, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meral DEMİRYÜREK, Hitit Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet ÜNAL ve çok sayıda öğretim üyesi ile öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Konferansına Türk Tarih Kurumu’nu ve kurumun hedeflerini anlatarak başlayan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ, Sultan II. Abdülhamid hakkında Batı’da Avrupalı yazar ve çizerler tarafından üretilen ve kullanılan sıfatların neler olduğunu ve bu sıfatların nasıl ve hangi amaçlarla üretildiğini sorguladı. Karikatürlerden oluşan görsel verilerle zenginleştirilmiş bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Metin HÜLAGÜ, Sultan II. Abdülhamid hakkında yazılan ve söylenen “Kızıl Sultan, Kanlı Sultan, Korkunç Türk, Cahil” gibi sıfatların Batılılar (Avrupalılar) tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkarak paylaşmak ve Sultan II. Abdülhamid üzerinden Türkleri ve Müslümanları aşağılamak amacıyla üretilmiş olduğunu söyledi. Bununla birlikte özellikle o dönemde İstanbul’da bulunan Amerikan büyükelçilerinin ve bazı aydınların Sultan II. Abdülhamid’i “Büyük entelektüel yeteneğe sahip bir yönetici” olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Prof. HÜLAGÜ, ülkemizde Sultan II. Abdülhamid hakkında kullanılan sıfatların birçoğunun Batılılar tarafından üretilmiş yanlış ve aşağılayıcı ifadeler olduğunu belirtti. Avrupalıların taraflı ve maksatlı olarak bu sıfatları türetip kullandığını vurgulayan Prof. Dr. HÜLAGÜ, ülkemizde Necip Fazıl KISAKÜREK ve Nihal Atsız gibi bazı düşünürlerin Batılılar tarafından üretilen sıfatlara itibar etmediklerine ve farklı bir bakış açısı sergilediklerine dikkati çekti. Prof. Dr. HÜLAGÜ, ileri görüşlü bir devlet adamı olan Sultan II. Abdülhamid’in Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Musul ve Kerkük gibi birçok önemli bölgeyi sultan malı olarak özel mülkiyet haline getirdiğini, bu uygulama ile bahsedilen toprakların yabancı devletlerin işgaline uğrasa bile uluslararası hukuka göre Türklerin elinde kalmasını sağlama amacı taşıdığını ifade etti.  

Yaklaşık bir buçuk saat süren konferans sonunda Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ’ye plaket ve çiçek takdim edildi. Etkinlik, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ’nün Hitit Üniversitesi Merkez Kütüphanesi için kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.  


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube