Yayınlanma Tarihi: 09 Mayıs 2013 Perşembe

Üniversitemiz Borsa Finans Kulübü İstanbul’da Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi

Üniversitemiz Borsa Finans Kulübü, Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı başkanlığında 21 öğrenci ile İstanbul’da finansal kurum ve kuruluşlardan olan Borsa İstanbul (Eski adıyla İMKB), Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nı ziyaret ederek etkinlikler gerçekleştirmiştir. 

Yeni adıyla Borsa İstanbul (BİST); İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası(VOB) ile İstanbul Altın Borsası(İAB)’nı aynı çatı altında toplayarak 5 Nisan 2013 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Borsa İstanbul’un başlıca amacı ve faaliyet konusu; "Kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde, şeffaf, etkin rekabetçi, dürüst ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesini sağlamak, bunlara ilişkin alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getirmek veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları ve başka borsaları veyahut borsaların piyasalarını yönetmek ve/veya işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işlerdir."

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB), Kamu kurumu niteliğinde, özdüzenleyici bir meslek kuruluşu olarak Sermaye Piyasası Kanunu ile 11 Şubat 2001'de kurulmuş ve Nisan 2001'de faaliyete geçmiştir. Sermaye piyasası aracılık faaliyet yetki belgesine sahip tüm banka ve aracı kurumlar TSPAKB’nin üyesidir. Halen 100 aracı kurum, 1 vadeli işlemler aracılık şirketi ve 41 banka olmak üzere toplam 142 üyesi bulunmaktadır.

İstanbul Ticaret Odası (İTO),  1882 yılında kurulmuş olup üye sayısına göre Dünya’da 5. Avrupa’da ise 3. sırada yer almaktadır. İTO, özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözülmesi, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ülke ekonomisine güvenli ve istikrarlı bir gelişim ortamı sağlanması, ekonomik ve ticari hayatın her yönüyle geliştirilmesini desteklemek misyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Çok sayıda faaliyeti bulunan İTO, hem bölgesel hem de ulusal ilk projelere imza atmış ve ortak faaliyetler yürütmüştür.

Borsa Finans Kulübü öğrencileri bu 3 değerli kurumu genel merkezlerinde ziyaret ederek, hem kurumu yakından tanımış hem de faaliyetleri hakkında bilgi almışlardır. Kurumlar, Müdür yardımcıları ve uzmanları düzeyinde Üniversitemiz Borsa Finans Kulübü’nü en iyi şekilde ağırlamış ve gerekli bilgi ve paylaşımlarını yapmışlardır. Yapılan görüşmelerde öğrencilerimizin sorularını cevaplayan yetkililer aynı zamanda bu kurumlarda çalışma ve kariyer imkanları, staj imkanları ve finans dünyasındaki rolleri ve görevleri hakkında detaylı bilgiler vermişlerdir. 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube