Yayınlanma Tarihi: 20 Ağustos 2013 Salı

YÖK’ten MYO’na Üç Yeni Program Açılmasına Onay

Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu’nda; Çevre Koruma ve Kontrol, Yerel Yönetimler ve Sosyal Güvenlik Programlarının açılması için YÖK’e yapılan teklifimiz Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 24.07.2013 tarihli toplantısında görüşülmüş ve uygun bulunmuştur.

Üniversitemiz bünyesinde 2010 yılı sonu itibari ile 4 Meslek Yüksekokulumuzda 38 program bulunurken, Alaca Meslek Yüksekokulunun açılması ile Meslek Yüksekokulu sayısı 5’e, YÖK tarafından onaylanan ve son dönemlerde ilimiz ve ülkemiz ihtiyaçları ile istihdam odaklı ve yüksek tercih oranlarına sahip olma kriterleri çerçevesinde açılan programların sayısı, bu üç program ile birlikte yaklaşık %66 oranında bir artışla 63’e ulaşmıştır.

Çevre Koruma ve Kontrol Programının Amacı;

Çevre Koruma ve Kontrol Programı, günümüzde önemi giderek artmakta olan ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine giden yolda mevcut düzenleme  ve yasalara uyum süreci kapsamında, çevre sorunlarının bilincinde olan, özellikle de hava, su ve toprak kirliliğine yol açan atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli tesislerin kurulup işletilmesi, kirlilik tespiti amacı ile yapılan analizlerin uygulanması, çevresel kirliliklerin araştırılması ve elde edilecek sonuçların değerlendirilmesi ve yasal mevzuatların yürütülmesi ile ilgili konularda özel sektör ve kamu işletmelerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yerel Yönetimler Programının Amacı;

Yerel Yönetimler Programı, çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine hakim; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adayları yetiştirmek, kamu kuruluşlarının (özellikle de yerel yönetimlerin) ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktır. Diğer yandan bölgenin idari sorunlarına cevap verebilmek ve bölge gençlerine bu dalda eğitim fırsatı vermek amaçlanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Programının Amacı;

Sosyal Güvenlik Programı, özel İşletmeler, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu hizmeti veren diğer kuruluşlarda personel özlük işlemleri başta olmak üzere sosyal güvenlikle ilgili tüm iş ve işlemleri yapabilen, işletmelerin personel yönetimi/insan kaynakları bölümünde görev alabilen, sigortacılık alanında, danışmanlık firmalarında çalışabilen, hukuki sorumluluklarını bilen ve sosyal güvenlik mevzuatını takip eden, hizmet sektöründe çalışmanın bilincine sahip olarak etkili iletişim kurabilen meslek elemanları yetiştirerek kamu kurumlarında ya da özel sektörde uzman ve ara eleman olarak istihdam edilmelerini amaçlamaktadır.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube