Yayınlanma Tarihi: 28 Ağustos 2013 Çarşamba

Üniversitemize İki Uygulama ve Araştırma Merkezi Daha Açılıyor

Üniversitemiz bünyesinde uygulama ve araştırma merkezi kurulması konusundaki tekliflerimiz, 14.08.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Üniversitemize “Alternatif Enerji Sistemleri ve Biyomedikal Uygulama ve Araştırma Merkezi” ile “Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulması uygun görülmüştür. Bu iki Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile birlikte Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Merkez sayısı 9’a ulaşmış bulunmaktadır.

 

Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Amacı;

Merkezimiz Üniversitemizin ilgili birimlerinin işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında aile ve kadın sorunlarıyla ilgili her alanda araştırma yapmak; ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmayı amaçlamaktadır.

Alternatif Enerji Sistemleri ve Biyomedikal Uygulama ve Araştırma Merkezinin Amacı;

Bu Merkezimiz, alternatif enerji sistemleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, ileri enerji araştırma ve uygulamaları, biyomedikal ürünler ve geliştirilmeleri hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, Üniversite ve sanayi arasında çalışma konularıyla ilgili işbirliğinde bulunmak, enerji ve biyomühendislik ürünleri alanlarındaki problemleri çözecek bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yaparak bu çalışmaları yönetmeyi amaçlamaktadır.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube